Do góry

Aktualności

Bieżące wiadomości

31 sierpnia 2010

Miło nam poinformować, że prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka objął honorowy patronat nad XXIV Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej.

25 sierpnia 2010

Ogłoszenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wyników otwartego konkursu ofert na organizację i przeprowadzenie olimpiad w latach 2010–2013. Oferta Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego uzyskała najwyższą ocenę spośród wszystkich olimpiad zawodowych. Jednocześnie decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, kwota dotacji przyznanej dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na organizację zawodów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w latach 2010–2013 została zmniejszona o ponad 63% względem kwoty wnioskowanej (zob. tutaj).

Uaktualniony komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2011 r. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista.

15 sierpnia 2010

Został opublikowany numer specjalny Biuletynu PTE poświęcony Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Serdecznie zapraszamy do lektury!

6 lipca 2010

Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – podsumowanie zawodów XXIII OWE oraz przyjęcie założeń programowo-organizacyjnych XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2009/2010.

21 czerwca 2010

Uroczyste zakończenie XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z laureatami, ich opiekunami naukowymi, dyrektorami szkół oraz sponsorami – wręczenie dyplomów, zaświadczeń i nagród.

Wizyta laureatów XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ich nauczycieli, dyrektorów szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie połączona ze spotkaniem z prezesem GPW.

20 i 21 marca 2010

Odbyły się zawody III stopnia (centralne) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy. Zwycięzcą XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został został Piotr Żoch z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie. W dwudniowej rywalizacji przyznano 30 tytułów laureata i 69 tytułów finalisty XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów centralnych XXIII OWE został umieszczony na stronie internetowej Olimpiady (plik można pobrać tutaj). Zobacz zdjęcia w galerii.

12 lutego 2010

Przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny zawiadomień o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów (pobierz plik).

8 lutego 2010

Miło nam poinformować, że podobnie jak w roku ubiegłym, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedizbą w Warszawie przystąpiła do grona mecenasów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej fundując cenne nagrody. W związku z tym wszystkich uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zapraszamy do udziału w konkursie o Nagrodę Specjalną Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, którą otrzyma autor najlepszego – ciekawego i nieszablonowego – eseju na temat: Decyzje inwestycyjne uczestników funduszy inwestycyjnych wobec wahań koniunktury (pobierz dodatkowe informacje).

29 stycznia 2010

Miło nam poinformować, że podobnie jak w roku ubiegłym, Polska Izba Ubezpieczeń z siedizbą w Warszawie przystąpiła do grona mecenasów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej fundując cenne nagrody. W związku z tym wszystkich uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zapraszamy do udziału w konkursie o Nagrodę Specjalną Polskiej Izby Ubezpieczeń, którą otrzyma autor najlepszego – ciekawego i nieszablonowego – eseju na temat: Rola ubezpieczeń komercyjnych w stabilizacji wahań koniunkturalnych (pobierz dodatkowe informacje).

21 stycznia 2010

Posiedzenie Rady Sponsorów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Dyskusja nad propozycjami myśli przewodniej XXIV OWE.

Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zatwierdzenie listy 100 uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (pobierz plik).

6 stycznia 2010

Odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wykaz miejsc przeprowadzenia zawodów II stopnia (okręgowych) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okręgowych XXII OWE został umieszczony na stronie internetowej Olimpiady (plik można pobrać tutaj).

30 listopada 2009

Ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami. Listy można pobrać tutaj.

6-12 listopada 2009

Przekazanie przez szkoły do Komitetów Okręgowych prac z zawodów I stopnia (szkolnych) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z protokołami.

5 listopada 2009

Odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do zawodów zgłoszonych zostało 14066 uczniów z 837 szkół. Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów I stopnia (szkolnych) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można pobrać tutaj.

22 października 2009

Do zgłoszonych szkół zostały wysłane listami poleconymi przesyłki z zestawami pytań na zawody I stopnia (szkolne) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W przesyłce znajduje się szczegółowa instrukcja dot. organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz wzór protokołu z zawodów szkolnych XXIII OWE (wersja elektroniczna do pobrania tutaj). Zestawy pytań na zawody znajdują się wewnątrz przesyłki w osobnej kopercie, która została opieczętowana pieczęcią Komitetu Głównego OWE i oklejona taśmą.

5 października 2009

Miło nam poinformować, że honorowy patronat nad XXIII Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej objął wicepremier RP, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

30 września 2009

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w XXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

20 sierpnia 2009

Został opublikowany "Informator o XXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej". Hasło przewodnie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2009/2010 to „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”.

10 lipca 2009

Został opublikowany kolejny numer specjalny Biuletynu PTE poświęcony Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Serdecznie zapraszamy do lektury!

1 lipca 2009

Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – podsumowanie zawodów XXII OWE oraz przyjęcie założeń programowo-organizacyjnych XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2009/2010.

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »