Do góry

Aktualności

Bieżące wiadomości

10 lipca 2013 r.

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w 2014 r. będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości i technik administracji, a także – to nowość – w zawodzie technik organizacji reklamy!

Zwolnienie z egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej oceny. Warto zatem wziąć udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej i uzyskać zwolnienie z egzaminu zawodowego!

27 czerwca 2013 r.

Po raz ostatni przed wakacjami odbyło się posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którego  przedmiotem było podsumowanie zawodów XXVI OWE.

Ponadto podczas posiedzenia została przeprowadzona dyskusja nad założeniami programowo-organizacyjnymi XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2013/2014, a także dokonano zmian w regulaminie OWE dostosowując jego brzmienie do wymagań MEN.

17 czerwca 2013 r.

Zgodnie z tradycją 17 czerwca 2013 r. odbyła się wizyta laureatów XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunów naukowych na Giełdzie Papierów Wartościowych. W trakcie spotkania laureaci odwiedzili Salę Notowań oraz spotkali sie z wiceprezes Zarządu Giełdy Beatą Jarosz.

17 czerwca 2013 r.

Uroczyste zakończenie XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziałem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych odbyło się 17 czerwca 2013 r. w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki. Gospodarzem spotkania był wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki Janusz Piechociński.

 

31 maja 2013 r.

Znamy myśl przewodnią XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2013/2014! Decyzją Komitetu Głównego OWE jej hasłem przewodnim będzie „Strefa euro – szansa czy zagrożenie?”.

Publikacja Informatora o XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej planowana jest około 25 sierpnia 2013 r., a przyjmownie zgłoszeń do nowej edycji będzie możliwe od 5 września 2013 r.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej!

20 maja 2013 r.

Miło nam poinformować, że w ramach rozstrzygnięcia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej otwartego konkursu ofert Polskie Towarzystwo Ekonomiczne otrzymało dotację na organizację i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016.

Szczegóły na stronie MEN (tutaj).

6 i 7 kwietnia 2013 r.

Zawody III stopnia (centralne) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 6 i 7 kwietnia 2013 r. (sobota i niedziela) w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy.

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Więcej informacji: tutaj.

5 kwietnia 2013 r.

W przeddzień zawodów centralnych – 5 kwietnia 2013 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z  prof. dr hab. Markiem Belką – prezesem Narodowego Banku Polskiego. Oprócz krótkiej dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych mieli oni także okazję zwiedzić siedzibę NBP.

Zobacz galerię zdjęć i film z wykładem wygłoszonym przez prezesa NBP.

25 lutego 2013 r.

Odbył się Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej organizowany przez Telewizję Polską i Narodowy Bank Polski.

To druga edycja dofinansowanego przez NBP projektu edukacyjnego, który w możliwie przystępny i atrakcyjny sposób ma zainteresować publiczność zagadnieniami ekonomicznymi. Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej to telewizyjny program rozrywkowy, a jednocześnie konkurs wiedzy ekonomicznej. Tradycyjnie, tak jak w poprzednich testach, w warszawskim studiu telewizyjnym rywalizowali ze sobą znani politycy, artyści, sportowcy i dziennikarze, a w Łodzi – wszyscy chętni (do wygrania  20 tys. zł!).

Test  odbył się 25 lutego 2013 r. w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i był transmitowany na żywo na antenie TVP 1 (godz. 20.20).

Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej poprzedziła emisja 20-odcinkowego serialu "Spokojnie, to tylko ekonomia!", który w przystępny sposób przedstawił widzom różnorodne zagadnienia ekonomiczne. Serial emitowany był na antenie TVP 1 o godz. 20.20 w dniach 1-23 lutego 2013 r.

Więcej informacji na temat Testu i serialu znajdziecie Państwo na stronie: www.wielkitestwiedzyekonomicznej.tvp.pl.

20 lutego 2013 r.

Przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny zawiadomień o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów.

Zobacz: informacja dla uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

31 stycznia 2013 r.

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami zostanie ogłoszona przez Komitet Główny 31 stycznia 2013 r.

Szczegółowe informacje na ten temat będzie można znaleźć tutaj.

17 stycznia 2013 r.

W czwartek 17 stycznia 2013 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Efektywność postępowań upadłościowych – wyniki badań, ich popularyzacja oraz wykorzystanie w praktyce".

Więcej informacji: www.pte.pl

11 stycznia 2013 r.

Zawody II stopnia (okręgowe) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 11 stycznia 2013 r. (piątek) w 17 komitetach okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski (wykaz miejsc przeprowadzenia zawodów II stopnia (okręgowych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej). Rozpoczęcie zawodów o godz. 11:00.

Zawody okręgowe mają charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

  • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
  • zadania z analizy finansowej,
  • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).


Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okręgowych XXVI OWE.

10 grudnia 2012 r.

W poniedziałek 10 grudnia 2012 r. o godz. 16.30 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. 2052. A Global Forecast for the Next Forty Years. A Report to the Club of Rome Commemorating the 40th Anniversary of the Limits to Growth - analiza dzieła Jorgen Randers.

Więcej informacji: www.pte.pl

3 grudnia 2012 r.

Listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami zostały ogłoszone przez poszczególne Komitety Okręgowe.

Szczegółowe informacje na temat można znaleźć tutaj.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy nauczycielom i Komisjom Szkolnym za przeprowadzenie zawodów, a uczestnikom za liczny udział w zmaganiach olimpijskich. Wszystkim życzymy pomyślności i dalszych sukcesów!

26 listopada 2012 r.

W poniedziałek 26 listopada 2012 r. o godz. 16:30 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. The New Asian Hemisphere. The Irresistible Shift of Global Power to The East - analiza dzieła Kishore Mahbubani.

Więcej informacji: www.pte.pl

15 listopada 2012 r.

W czwartek 15 listopada 2012 r., o godz. 16.30 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie odbyło się konwersatorium z cyklu "Czwartki u Ekonomistów" nt. Czy mikropożyczka przeciwdziała wykluczeniu finansowemu? Społeczny wymiar działania instytucji finansowych.

Więcej informacji: www.pte.pl

14 listopada 2012 r.

Uprzejmie prosimy Komisje Szkolne o przesłanie do właściwego miejscowo Komitet Okręgowego OWE priorytetpwym listem poleconym w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2012 r. (włącznie) prac z zawodów I stopnia (szkolnych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z protokołem.

Na podstawie klucza z odpowiedziami na pytania z zawodów szkolnych XXVI OWE uprzejmie proszę o sprawdzenie wszystkich prac uczestników, którzy w danej szkole przystąpili do zawodów. Uzyskane wyniki prosimy wpisać do protokołu zawodów otrzymanego wraz z pytaniami (wersje elektroniczne protokołów zawodów szkolnych XXVI OWE znajdują się tutaj: wersja w PDF / wersja w DOC).

7 listopada 2012 r.

W środę, 7 listopada 2012 r. o godzinie 9:00 w szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zawody szkolne mają charakter pisemny i składają się z trzech elementów:
- trzydziestu pytań testowych jednokrotnego wyboru (60 pkt),
- zadania z podstaw ekonomii (15 pkt)
- pytania o charakterze ogólnym nawiązującym do myśli przewodniej XXVI OWE (25 pkt)

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów szkolnych XXVI OWE.

Dla Komisji Szkolnych OWE: wzór protokoły zawodów szkolnych XXVI OWE - wersja w PDF / wersja w DOC

25 października 2012 r.

Do zgłoszonych szkół zostały wysłane listami poleconymi przesyłki z zestawami pytań na zawody I stopnia (szkolne) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

W przesyłce znajduje się szczegółowa instrukcja dot. organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz wzór protokołu z zawodów szkolnych XXVI OWE (wersja elektroniczna protokołu dla Komisji Szkolnej OWE do pobrania w formacie pdf lub doc).

UWAGA! Zestawy pytań na zawody znajdują się wewnątrz przesyłki w osobnej kopercie, która została opieczętowana pieczęcią Komitetu Głównego OWE i oklejona taśmą.

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »