Do góry

Aktualności

Bieżące wiadomości

5 kwietnia 2013 r.

W przeddzień zawodów centralnych – 5 kwietnia 2013 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z  prof. dr hab. Markiem Belką – prezesem Narodowego Banku Polskiego. Oprócz krótkiej dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych mieli oni także okazję zwiedzić siedzibę NBP.

Zobacz galerię zdjęć i film z wykładem wygłoszonym przez prezesa NBP.

25 lutego 2013 r.

Odbył się Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej organizowany przez Telewizję Polską i Narodowy Bank Polski.

To druga edycja dofinansowanego przez NBP projektu edukacyjnego, który w możliwie przystępny i atrakcyjny sposób ma zainteresować publiczność zagadnieniami ekonomicznymi. Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej to telewizyjny program rozrywkowy, a jednocześnie konkurs wiedzy ekonomicznej. Tradycyjnie, tak jak w poprzednich testach, w warszawskim studiu telewizyjnym rywalizowali ze sobą znani politycy, artyści, sportowcy i dziennikarze, a w Łodzi – wszyscy chętni (do wygrania  20 tys. zł!).

Test  odbył się 25 lutego 2013 r. w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i był transmitowany na żywo na antenie TVP 1 (godz. 20.20).

Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej poprzedziła emisja 20-odcinkowego serialu "Spokojnie, to tylko ekonomia!", który w przystępny sposób przedstawił widzom różnorodne zagadnienia ekonomiczne. Serial emitowany był na antenie TVP 1 o godz. 20.20 w dniach 1-23 lutego 2013 r.

Więcej informacji na temat Testu i serialu znajdziecie Państwo na stronie: www.wielkitestwiedzyekonomicznej.tvp.pl.

20 lutego 2013 r.

Przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny zawiadomień o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów.

Zobacz: informacja dla uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

31 stycznia 2013 r.

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami zostanie ogłoszona przez Komitet Główny 31 stycznia 2013 r.

Szczegółowe informacje na ten temat będzie można znaleźć tutaj.

17 stycznia 2013 r.

W czwartek 17 stycznia 2013 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Efektywność postępowań upadłościowych – wyniki badań, ich popularyzacja oraz wykorzystanie w praktyce".

Więcej informacji: www.pte.pl

11 stycznia 2013 r.

Zawody II stopnia (okręgowe) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 11 stycznia 2013 r. (piątek) w 17 komitetach okręgowych powołanych przy Oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski (wykaz miejsc przeprowadzenia zawodów II stopnia (okręgowych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej). Rozpoczęcie zawodów o godz. 11:00.

Zawody okręgowe mają charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

  • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady,
  • zadania z analizy finansowej,
  • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).


Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okręgowych XXVI OWE.

10 grudnia 2012 r.

W poniedziałek 10 grudnia 2012 r. o godz. 16.30 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. 2052. A Global Forecast for the Next Forty Years. A Report to the Club of Rome Commemorating the 40th Anniversary of the Limits to Growth - analiza dzieła Jorgen Randers.

Więcej informacji: www.pte.pl

3 grudnia 2012 r.

Listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami zostały ogłoszone przez poszczególne Komitety Okręgowe.

Szczegółowe informacje na temat można znaleźć tutaj.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy nauczycielom i Komisjom Szkolnym za przeprowadzenie zawodów, a uczestnikom za liczny udział w zmaganiach olimpijskich. Wszystkim życzymy pomyślności i dalszych sukcesów!

26 listopada 2012 r.

W poniedziałek 26 listopada 2012 r. o godz. 16:30 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie odbyła się debata z cyklu Paradoksy Futurologii roku 2050 nt. The New Asian Hemisphere. The Irresistible Shift of Global Power to The East - analiza dzieła Kishore Mahbubani.

Więcej informacji: www.pte.pl

15 listopada 2012 r.

W czwartek 15 listopada 2012 r., o godz. 16.30 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie odbyło się konwersatorium z cyklu "Czwartki u Ekonomistów" nt. Czy mikropożyczka przeciwdziała wykluczeniu finansowemu? Społeczny wymiar działania instytucji finansowych.

Więcej informacji: www.pte.pl

14 listopada 2012 r.

Uprzejmie prosimy Komisje Szkolne o przesłanie do właściwego miejscowo Komitet Okręgowego OWE priorytetpwym listem poleconym w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2012 r. (włącznie) prac z zawodów I stopnia (szkolnych) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z protokołem.

Na podstawie klucza z odpowiedziami na pytania z zawodów szkolnych XXVI OWE uprzejmie proszę o sprawdzenie wszystkich prac uczestników, którzy w danej szkole przystąpili do zawodów. Uzyskane wyniki prosimy wpisać do protokołu zawodów otrzymanego wraz z pytaniami (wersje elektroniczne protokołów zawodów szkolnych XXVI OWE znajdują się tutaj: wersja w PDF / wersja w DOC).

7 listopada 2012 r.

W środę, 7 listopada 2012 r. o godzinie 9:00 w szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zawody szkolne mają charakter pisemny i składają się z trzech elementów:
- trzydziestu pytań testowych jednokrotnego wyboru (60 pkt),
- zadania z podstaw ekonomii (15 pkt)
- pytania o charakterze ogólnym nawiązującym do myśli przewodniej XXVI OWE (25 pkt)

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów szkolnych XXVI OWE.

Dla Komisji Szkolnych OWE: wzór protokoły zawodów szkolnych XXVI OWE - wersja w PDF / wersja w DOC

25 października 2012 r.

Do zgłoszonych szkół zostały wysłane listami poleconymi przesyłki z zestawami pytań na zawody I stopnia (szkolne) XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

W przesyłce znajduje się szczegółowa instrukcja dot. organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz wzór protokołu z zawodów szkolnych XXVI OWE (wersja elektroniczna protokołu dla Komisji Szkolnej OWE do pobrania w formacie pdf lub doc).

UWAGA! Zestawy pytań na zawody znajdują się wewnątrz przesyłki w osobnej kopercie, która została opieczętowana pieczęcią Komitetu Głównego OWE i oklejona taśmą.

25 października 2012 r.

W  czwartek, 25 października 2012 r., o godz. 16.30  w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie odbyło się konwersatorium z cyklu "Czwartki u Ekonomistów".

Dyskusja dotyczyła tematyki będącej przedmiotem książki P. Askenazy'ego, T. Coutrota, A. Orléana i H. Sterdyniaka pt. Manifest Oburzonych Ekonomistów. Kryzys i dług w Europie: 10 fałszywych oczywistości, 22 sposoby na wyprowadzenie debaty z impasu, (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012).

Więcej informacji: www.pte.pl

3 października 2012 r.

Na naszym profilu na portalu Facebook została uruchomiona aplikacja z pytaniami testowymi z poprzednich edycji. Quiz składa sie z pytań testowych z dziedziny nauk ekonomicznych (ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu). Pytania pochodzą z różnych zestawów pytań z zawodów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy!

30 września 2012 r.

30 września 2012 r. upłynął termin przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Miło nam poinformować, że w tym roku do zawodów zgłoszonych zostało 14250 uczniów z 860 szkół. Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i życzymy uczestnikom sukcesów w olimpijskich zmaganiach!

18 września 2012 r.

Miło nam poinformować, że Instytut Misesa w ramach akcji "Sprzątamy ekonomiczne mity" zadeklarował przekazanie kilkudziesięciu egzemplarzy najnowszego, poprawionego wydania książki Ekonomia w jednej lekcji H. Hazlitta jako nagrody dla finalistów XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

O szczegółach projektu możecie przeczytać na stronie http://mises.pl/projekty/sprzatamy-ekonomiczne-mity/ oraz na https://www.facebook.com/events/483329755028024/ Razem sprzątamy ekonomiczne mity!

 

10 września 2012 r.

Informujemy, że zostały wysłane imienne dyplomy z podziękowaniami dla nauczycieli organizujących zawody szkolne oraz szkół biorących udział w XXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. W przesyłce znajduje się także Informator o bieżącej edycji Olimpiady, plakaty promujące zawody oraz aktualny Biuletyn PTE (nr 4/2012).

10 września 2012 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń szkół do zawodów XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszenia!

31 sierpnia 2012 r.

Miło nam poinformować, że została uruchomiona nowa strona internetowa Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Znaleźć można na niej wszystkie informacje na temat zawodów bieżącej edycji oraz archiwum dokumentujące zmagania olimpijskie z poprzednich lat.

_______________


Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »