Do góry

Aktualności

Bieżące wiadomości

15 kwietnia 2011

Spotkanie uczestników zawodów III stopnia (centralnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z prezesem Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Markiem Belką. Zwiedzanie Gabinetu Numizmatycznego NBP. Zob. informację na stronie NBP, video 1, video 2.

31 marca 2011

Przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny zawiadomień o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów (pobierz plik ).

25 marca 2011

Miło nam poinformować, że podobnie jak w roku ubiegłym, Polska Izba Ubezpieczeń z siedizbą w Warszawie przystąpiła do grona mecenasów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej fundując cenne nagrody. W związku z tym wszystkich uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zapraszamy do udziału w konkursie o Nagrodę Specjalną Polskiej Izby Ubezpieczeń. W bieżącej edycji otrzyma ją osoba, która uzyska najlepszy wynik z testu wiedzy z zakresu ubezpieczeń. Pytania testowe będą przygotowane na podstawie publikacji dr. Marcina Kawińskiego pt. Udział sektora ubezpieczeń w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, Warszawa 2010 (wersja elektroniczna do pobrania ze strony piu.org.pl – http://piu.org.pl/wydania-specjalne). Gorąco zachęcamy do rywalizacji o Nagrodę Specjalną Polskiej Izby Ubezpieczeń!

18 marca 2011

Posiedzenie Rady Sponsorów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Dyskusja nad propozycjami myśli przewodniej jubileuszowej XXV OWE.

Posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zatwierdzenie listy 100 uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (pobierz plik).

28 lutego 2011

odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - rozpoczęcie o godz. 11:00. Wykaz miejsc przeprowadzenia zawodów II stopnia (okręgowych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okręgowych XXII OWE został umieszczony na stronie internetowej Olimpiady (plik można pobrać tutaj).

16 lutego 2011

Miło nam poinformować, że podobnie jak w roku ubiegłym, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedzibą w Warszawie przystąpiła do grona mecenasów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej fundując cenne nagrody. W związku z tym wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do zawodów III stopnia (centralnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą mogli przystąpić do udziału w konkursie o Nagrodę Specjalną Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, którą otrzyma autor najlepszego – ciekawego i nieszablonowego – eseju na temat: Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych w planowaniu domowego budżetu. Studium przypadku dla trzech hipotetycznych gospodarstw domowych o różnych cechach społeczno-ekonomicznych (pobierz dodatkowe informacje). Gorąco zachęcamy do rywalizacji o Nagrodę Specjalną Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami!

2 lutego 2011

Dla wszystkich opiekunów naukowych uczestników XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) Komisja Nadzoru Finansowego ufundowała nośniki pamięci podręcznej (pendrive'y) z materiałami edukacyjnymi.

31 stycznia 2011

Miło nam poinformować, że dzięki uprzejmości Narodowego Banku Polskiego wszyscy uczestnicy zawodów II stopnia (okręgowych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz ich opiekunowie naukowi otrzymają nieodpłatnie egzemplarz książki S. Bratkowskiego pt. Nieco inna historia cywilizacji. Dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego (Warszawa 2010).

20 stycznia 2011

Ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami. Listy można pobrać tutaj .

16-22 grudnia 2010

Przekazanie przez szkoły do Komitetów Okręgowych prac z zawodów I stopnia (szkolnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z protokołami.

15 grudnia 2010

Odbyły się zawody I stopnia (szkolne) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do zawodów zgłoszonych zostało blisko 12,5 tys. uczniów z 724 szkół. Klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów I stopnia (szkolnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można pobrać tutaj.

8 grudnia 2010

W związku z kolizją terminów zawodów I stopnia (szkolnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z zawodami finałowymi Olimpiady Wiedzy o Finansach w dn. 15 grudnia 2010 r. informujemy, że dla uczestników zgłoszonych do XXIV OWE i jednocześnie uczestniczących w zawodach finałowych OWoF zawody szkolne OWE odbędą się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Warszawie (ul. Edisona 2) – rozpoczęcie zawodów o godz. 9:00. Nadzór nad przebiegiem zawodów dla tej grupy uczestników sprawować będą członkowie Komitetu Okręgowego OWE w Warszawie oraz Komitetu Głównego OWE.

29 listopada 2010

Do zgłoszonych szkół zostały wysłane listami poleconymi przesyłki z zestawami pytań na zawody I stopnia (szkolne) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W przesyłce znajduje się szczegółowa instrukcja dot. organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz wzór protokołu z zawodów szkolnych XXIV OWE (wersja elektroniczna do pobrania tutaj). Zestawy pytań na zawody znajdują się wewnątrz przesyłki w osobnej kopercie, która została opieczętowana pieczęcią Komitetu Głównego OWE i oklejona taśmą.

15 listopada 2010

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

25 października 2010

Opublikowanie Informatora o XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Wersja elektroniczna do pobrania tutaj .

22 października 2010

Podpisanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej umowy na dofinansowanie zawodów XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

14 października 2010

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w zawodach XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej za pomocą elektronicznego formularza, który znajduje się pod adresem http://www.pte.pl/zgloszenia_owe/.

15 września 2010

Laureaci i finaliści XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej biorą udział w programie „Przedsiębiorczość” emitowanym TVP Info (emisja w każdą sobotę o godz. 14:00). Zapraszamy do oglądania! Archiwalne odcinki można zobaczyć na stronie internetowej TVP.pl.

8 września 2010

Przedłożenie do akceptacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmienionego kosztorysu wraz z uaktualnionym harmonogramem zawodów bieżącej edycji Olimpiady.

6 września 2010

Połączone posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w sprawie przyszłości Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele z Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przedstawiciele mecenasów i partnerów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »