Do góry

Aktualności

Bieżące wiadomości

23 września 2020 r.
Miło nam poinformować, że Krzysztof Kropidłowski - zwycięzca XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - został Liderem Innowacji 2020. tutaj

 

14 września 2020 r.

Ruszył proces rejestracji szkół do zawodów XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zgłoś swoją szkołę!

13 września 2020 r.

W dniach 7-13 września br. odbyła się III Międzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna (MOE), w ramach której o tytuł najlepszego młodego ekonomisty rywalizowała młodzież szkół średnich z całego globu. Funkcję gospodarza zawodów pełniła stolica Kazachstanu, Nursułtan. Ze względów na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 odbyła się ona w formule zdalnej. Wzięło w niej udział 130 uczniów szkół średnich z 29 państwa. Tradycyjnie MOE składa się z trzech części: 1. Podstawy finansów; 2. Ekonomia; 3. Business case.  W zawodach Polskę reprezentowali finaliści XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:

 1. Maksymilian Mucha z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Nałkowskiej w Krakowie
 2. Jakub Łaszkowski z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 3. Mateusz Gil z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie
 4. Michał Przybyło z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie
 5. Piotr Kaczyński z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie

Team Leaderami reprezentacji Polski byli: Prof. dr hab. Stanisław Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz mgr Radosław Ślusarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Funkcję koordynatora polskiej drużyny pełni mgr Radosław Ślusarczyk.

Zawody III Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej zakończyły się dużym sukcesem polskiej reprezentacji. W indywidualnej klasyfikacji generalnej medale zdobyli:

 1. Jakub Łaszkowski – medal złoty
 2. Mateusz Gil – medal srebrny
 3. Maksymilian Mucha – medal srebrny
 4. Piotr Kaczyński – medal brązowy

 

Co więcej, Jakub Łaszkowski został nagrodzony tytułem "Best in Economics", a uzyskany przez niego wynik z części "Ekonomia" był najwyższy wśród uczestników III MOE (ex aequo z Alexandrem Lutsenką, Rosja).

W generalnej klasyfikacji drużynowej zwyciężyła Brazylia. Podium uzupełniły reprezentacje Indonezji (srebrny medal) i Rosji (brązowy medal). Reprezentacja Polski w klasyfikacji generalnej zajęła 7. miejsce (awans o 3 pozycje w porównaniu z II MOE). Nasza drużyna uplasowała się również na wysokim, 4. miejscu, w części "Finanse" (za Kanadą, Indonezją i Nową Zelandią)

Udział reprezentacji Polski w zawodach III Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

13 września 2020 r.

Trwa III Międzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna. Za uczestnikami już finał Business Case, w którym nasza drużyna zajęła 6 miejsce. Dziś uroczyste zakończenie III MOE i ogłoszenie oficjalnych wyników. W oczekiwaniu zaproszamy do zapoznania się ze zdjęciami z finału Business Case  tutaj

10 września 2020 r.
Trwa III Międzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna. Uczestnicy są już po etapach z podstaw finansów i ekonomii. Dziś business case. Zapraszamy do oglądnięcia ceremonii otwarcia III Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej (w materiale m.in.: prezentacja polskiej drużyny oraz wykład noblisty E. Maskina) tutaj
8 września 2020 r.

Trwa III Międzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna. Zapraszamy do zapoznania się z jej programem, tutaj

7 września 2020 r.

W dniu dzisiejszym (7 września 2020 r.) rozpoczęła się III Międzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna (MOE). Ze względów na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 odbywa się ona online. Na zawodach MOE Polskę reprezentują:

 1. Maksymilian Mucha z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Nałkowskiej w Krakowie
 2. Jakub Łaszkowski z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 3. Mateusz Gil z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie
 4. Michał Przybyło z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie
 5. Piotr Kaczyński z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie

Team Leaderami reprezentacji Polski są: Prof. dr hab. Stanisław Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz mgr Radosław Ślusarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Zmagania młodych ekonomistów ze wszystkich kontynentów będą trwały do 13 września

31 sierpnia 2020 r.

Zapraszamy do lektury numeru specjalnego „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” poświęconego XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (pobierz wersję elektroniczną).

W numerze m.in.:

 • Przebieg XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem "Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej" (Stanisław Owsiak)
 • Relacja z Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej (Maksymilian Mucha)
 • Olimpiada 4.0, czyli przerwana XXXIII OWE (Radosław Ślusarczyk)
 • Kwadrans z Europejskim Kongresem FInansowym - rozmowa (online) prof. dr. hab. Stanisława Owsiaka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) z prof. dr. hab. Jerzym Żyżyńskim (Uniwersytet Warszawski)
 • O niektórych próbach zrozumienia istoty i skutków obecnego kryzysu (Andrzej Wojtyna)
 • Gospodarcze aspekty globalnej pandemii - zarys problemu (Radsoław Ślusarczyk)
 • Kwestionariusz ekonomisty (Jakub Klicki)

a także:

 • Statystyki Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Lista finalistów XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Najlepsze szkoły XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Zestawy pytań z zawodów XXXIII Olimpaidy Wiedzy Ekonomicznej

Zapraszamy do lektury!

21 sierpnia 2020 r.

Miło jest nam poinformować, że dzięki wsparciu naszych partnerów trzydziestu najlepszym finalistom XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zostaną wręczone nagrody. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie odbędzie się uroczyste zakończenie XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Nagrody dla najlepszych uczestników zostaną rozdane indywidualnie. 

Jeszcze raz dziękujemy naszym mecenasom i partnerom, wśród których należy wymienić: 

 

7 sierpnia 2020 r.

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 2 sierpnia 2020 r. zmarł  

 

prof. dr hab. LESZEK KAŁKOWSKI


naukowiec, nauczyciel i społecznik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, urodzony 4 czerwca 1927 roku we Lwowie. Współtwórca Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz wieloletni wiceprzewodniczący Komitetu Głównego OWE
i przewodniczący Jury zawodów finałowych OWE.

Serdeczny przyjaciel, człowiek o wielkiej dobroci, energiczny i uśmiechnięty. Pomysłodawca i autor ważnych prac naukowych, badawczych i ekspertyz o rynku nieruchomości, budownictwie i planowaniu przestrzennym.
Odznaczony Złotą Odznaką Honorową PTE z Wieńcem

 

Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci

 

Rodzinie zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia

 

    Prezes, Zarząd Krajowy, Rada Naukowa

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

                                                                                                               Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

5 sierpnia 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z literaturą zalecaną w przygotowaniach do XXXIV OWE (tutaj).

5 sierpnia 2020 r.

Miło nam poinformować, że XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana w roku szkolnym 2020/2021 pod hasłem "Ekonomia wobec kryzysówGospodarcze i społeczne skutki pandemiizostała objęta honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. dr. hab. Adama Glapińskiego.

3 lipca 2020 r.

Finalistów XXXIII OWE zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniem "Wioska Olimpijska 2020".
Więcej informacji na: https://www.facebook.com/events/265444564567385

25 czerwca 2020 r.

W imieniu naszego partnera Narodowego Banku Polskiego informujemy o konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską (XIII edycja), doktorską i habilitacyjną (VII edycja) z zakresu nauk ekonomicznych.

W tegorocznych konkursach NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2019 r. oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2018‒2019 uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski.

Prace na konkursy mogą zgłaszać autorzy, a także – za ich zgodą - uczelnie i promotorzy.

Autorom najlepszych prac magisterskich kapituła konkursowa przyzna:

 • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
 • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
 • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,
 • dwa wyróżnienia po 5 000 zł.

 

Autorzy najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych otrzymają
w przypadku pracy doktorskiej:

 • nagrodę główną w wysokości 30 000 zł,
 • trzy wyróżnienia po 10 000 zł;

w przypadku pracy habilitacyjnej:

 • nagrodę główną w wysokości 50 000 zł,
 • trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

 

Termin nadsyłania prac: 17 lipca 2020 r.

 

Pracę zapisaną na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać
na adres :

Narodowy Bank Polski

Departament Edukacji i Wydawnictw

ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską lub Konkurs na pracę doktorską/habilitacyjną.

O przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.

 

Ogłoszenie wyników: IV kwartał 2020 r.

 

Kontakt:

Beata Przywoska

e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl

tel. 22 185 44 41

 

Regulaminy konkursów oraz formularze zgłoszeniowe: www.nbp.pl/konkursy

 

8 czerwca 2020 r.

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej XXXIV OWE odbędzie się pod hasłem: "Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii."

4 kwietnia 2020 r.

Pełnych radości, pokoju
Świąt Wielkiej Nocy
oraz wiele pomyślności i sukcesów

życzy

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

26 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , w  którym zostały uregulowane kwestie związane z organizacją olimpiad i turniejów. Najważniejsze  rozstrzygnięcia ww rozporządzenia to:

1) od dnia wejścia  w życie rozporządzenia tj. od  26 marca br. olimpiady są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy;

2) wszyscy uczniowie zakwalifikowani do III etapu otrzymują tytuł finalisty, tym samym nie wyłania się laureatów olimpiad w olimpiadach dwustopniowych;

3) organizatorzy olimpiad z etapem międzynarodowym określają warunki kwalifikacji finalistów do olimpiady międzynarodowej;

4) należy zmienić regulaminy olimpiad najpóźniej w terminie do 10  kwietnia  br.

W związku z powyższym informujemy, że III etap (centralny) zawodów XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zostaje odwołany. 

Informacja o kwalifikacji finalistów do olimpiady międzynarodowej zostanie Państwu przekazana po akceptacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej stosowanych rozwiązań przyjętych przez Komitet Główny OWE.

20 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku w wydaniem Rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DPPI-WIT.4056.18.2020.AMO z dnia 16 marca 2020 r. (tutaj) informujemy, że Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i pracuje nad optymalnym dla uczestników rozwiązaniem zaistniałej trudnej sytuacji. Prosimy o cierpliwość. Obecnie wiążąca dla Komitetu jest decyzja MEN z dnia 13 marca 2020 r. o zmianie terminu zawodów centralnych.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość w tym trudnym czasie.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

13 marca 2020 r.

Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej został zmieniony termin zawodów centralnych XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Nowy termin zawodów to 6-7 czerwca br. Decyzja podyktowana jest obecną sytuacją epidemiologiczną.

9 marca 2020 r.

WYDARZENIE ODWOŁANE!

Zapraszamy na debatę pt. Michał Kalecki - ekonomista i człowiek" z udziałem prof. dr hab. Leszka J. Jasińskiego z Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. Joanny Kotowicz - Jawor z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, mgr Grzegorza Konata ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. dr hab. Jerzego Osiatyńskiego z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Podstawą dyskusji będzie książka Leszka J. Jasińskiego "Michał Kalecki odczytany po pół wieku". Centrum Europejskie Natolin. Warszawa 2019. Moderatorem będzie prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Termin:   12 marca 2020 r. (czwartek), godz.16:30

Miejsce: siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie (ul. Nowy Świat 49)

Szczegółowe informacje: tutaj.

Transmisja online dostępna tutaj.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »