Do góry

Zawody III stopnia (centralne) XXXIV OWE

Zawody III stopnia (centralne) XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędąsię 10 i 11 kwietnia 2021 r. (sobota i niedziela) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku (woj. mazowieckie).

Uczestnicy Olimpiady będą odpowiadać na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązującym do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Do części ustnej egzaminu – w drugim dniu zawodów – przystąpią tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskają minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu będzie odpowiadać na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentować wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów.