Do góry

Literatura zalecana w XXI OWE

Literatura podstawowa

Wykaz literatury podstawowej obejmuje następujące dziedziny: teoria ekonomii, polityka gospodarcza, finanse, analiza finansowa, organizacja i zarządzanie.

MakroekonomiaMikroekonomia P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, tom 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006–2007.

Literatura związana z hasłem przewodnim XXIII edycji Olimpiady

G. Antonides, W.F. van Raaij, Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa M. Bałtowski, M. Miszewski, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Pozostałe źródła wiedzy

W procesie przygotowania do Olimpiady należy uwzględnić informacje o bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju i na świecie. Wykaz proponowanych elektronicznych źródeł wiedzy znaleźć można poniżej.

Prasa codzienna:
-
Rzeczpospolita
- Gazeta Prawna
- Puls Biznesu
- Parkiet. Gazeta Giełdy

Czasopisma ekonomiczne:
-
Nowe Życie Gospodarcze
- Bank i Kredyt
- Biuletyn Informacyjny NBP  
-
Ekonomista
- Gazeta Bankowa
- Gazeta Ubezpieczeniowa
- Gospodarka Narodowa
- Rynek Pracy
- Tygodnik Finansowy
- Wiadomości Ubezpieczeniowe PIU
- Zeszyty BRE Bank - CASE

Akty prawne - bezpłatna baza aktów prawnych znajduje się tutaj.

Słowniki pojęć ekonomicznych:
-
słownik haseł ekonomicznych NBP
- słownik terminów Money.pl
- słownik Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
- słownik finansowo-ekonomiczny Bankier.pl

Krajowe i zagraniczne raporty oraz analizy statystyczne:
-
GUS (Budżety gospodarstw domowych, Warunki życia ludności, Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002)
-
OECD
- Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007

Źródła internetowe / portale tematyczne:
-
Bankier.pl
- Inwestycje.pl
- Kart On-line
- Money.pl
- NBPortal
- Pit.pl
Polski Portal Ubezpieczeniowy
- Reuters Polska  

Pozostałe źródła
Zachęcamy do lektury dwutygodnika "Nowe Życie Gospodarcze", w którym w II połowie września 2007 r. w specjalnej serii edukacyjnej będą publikowane materiały dla uczestników XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 

Serię multimedialnych publikacji pt. „Anatomia sukcesu” oraz „Poradnik Inwestora” przygotowanych przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego można pobrać tutaj.