Do góry

Literatura zalecana w XXIV OWE

Literatura podstawowa

Wykaz literatury podstawowej obejmuje następujące dziedziny: teoria ekonomii, polityka gospodarcza, finanse, analiza finansowa, organizacja i zarządzanie.

MakroekonomiaMikroekonomia N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Mikroekonomia i Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009

Literatura związana z hasłem przewodnim XXIV edycji Olimpiady

J.K. Galbraith, Pieniądz. Pochodzenie i losy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Polska transformacja i jej przyszłość, pod red. E. Mączyńskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

Pozostałe źródła wiedzy

W procesie przygotowania do Olimpiady należy uwzględnić informacje o bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju i na świecie. Wykaz proponowanych elektronicznych źródeł wiedzy znaleźć można poniżej.

Prasa codzienna:
-
Rzeczpospolita
- Gazeta Prawna
- Puls Biznesu
- Parkiet. Gazeta Giełdy

Czasopisma ekonomiczne:
- Nowe Życie Gospodarcze
- Bank i Kredyt
- Biuletyn Informacyjny NBP  
-
Ekonomista
- Gazeta Bankowa
- Businessman.pl
- Harvard Business Review Polska
- Gazeta Ubezpieczeniowa
- Gospodarka Narodowa
- Tygodnik Finansowy
- Wiadomości Ubezpieczeniowe PIU
- Zeszyty BRE Bank - CASE
- Polityka Społeczna

Akty prawne - bezpłatna baza aktów prawnych znajduje się tutaj.

Słowniki pojęć ekonomicznych:
-
słownik haseł ekonomicznych NBP
- słownik terminów Money.pl
- słownik finansowo-ekonomiczny Bankier.pl
- leksykony Wydawnictwa Placet
- słownik pojęć giełdowych portalu Banki.pl
- słownik pojęć GUS
- encyklopedia Internautica – gospodarka i ekonomia

Krajowe i zagraniczne raporty oraz analizy statystyczne:
-
GUS
- Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010
- Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
- Eurostat
- Europe in figures - Eurostat yearbook 2010
- OECD
- OECD Factbook 2010
- World Bank

Źródła internetowe / portale tematyczne:
-
Bankier.pl
-
Forsal.pl
- Inwestycje.pl
- GPW InfoSfera
- Waluty.com
- Karty On-line
- Money.pl
- NBPortal
- Pit.pl  
- Reuters Polska  

Pozostałe źródła
Zachęcamy do lektury serii
multimedialnych publikacji pt. „Anatomia sukcesu” oraz „Poradnik Inwestora” przygotowanych przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego można pobrać tutaj.