Do góry

Statystyki zawodów

Liczba uczestników zgłoszonych do zawodów I stopnia (szkolnych)
wg edycji OWE i okręgów

Komitet Okręgowy XXI
OWE
XXII
OWE
XXIII
OWE
XXIV
OWE
XXV
OWE
XXVI
OWE
XXVII
OWE
XXVIII
OWE
XXIX
OWE
XXX
OWE
Białystok 404 611 456 365 272
322
424
347 313 346
Bydgoszcz 831 1033 1172 889 836
943
778
671 726 695
Częstochowa 539 359 388 421 338
479
457
329 359 349
Gdańsk 719 868 779 626 879
889
975
1135 1044 1009
Katowice 1289 1131 1018 1011 853
988
989
818 666 654
Kielce 697 467 396 355 301
320
265
330 349 246
Kraków 1225 1343 1027 983 1049
1073
1089
1053 939 825
Lublin 730 816 720 671 626
762
848
764 685 682
Łódź 850 741 764 762 825
782
765
865 662 601
Olsztyn 667 583 511 562 579
584
530
472 375 402
Opole 692 662 602 545 483
470
449
403 374 333
Poznań 1475 1745 1572 1245 1245
1601
1466
1348 1184 1080
Rzeszów 634 630 547 573
536
578
697
540 543 481
Szczecin 725 762 727 654 563
707
701
530 469 480
Warszawa 1138 1496 1457 1074 1328
1523
1395
1484 1403 1726
Wrocław 1258 1187 1264 1100 1252
1597
1590
1473 1466 1072
Zielona Góra 678 683 666 625 745
632
623
503 555 595
Ogółem 14551 15117 14066 12461 12710 14250 14041 13065 12112 11576


Liczba szkół zgłoszonych do zawodów I stopnia (szkolnych)
wg edycji OWE i okręgów

Komitet Okręgowy XXI
OWE
XXII
OWE
XXIII
OWE
XXIV
OWE
XXV
OWE
XXVI
OWE
XXVII
OWE
XXVIII
OWE
XXIX
OWE
XXX
OWE
Białystok 20 30 23 19 16
24
27 25 24 21
Bydgoszcz 44 61 58 45 50
53
50 48 44 46
Częstochowa 24 26 20 20 21
19
23 19 22 21
Gdańsk 39 50 48 38 46
44
55 56 51 53
Katowice 85 87 77 66 73
73
75 78 68 72
Kielce 31 34 27 18 20
25
22 27 31 25
Kraków 66 84 69 62 67
72
79 69 72 65
Lublin 47 49 47 43 43
51
53 47 46 40
Łódź 52 51 45 42 47
53
57 59 53 47
Olsztyn 30 43 35 39 42
38
37 37 34 38
Opole 30 35 31 26 29
23
26 22 23 19
Poznań 86 98 86 71 79
98
89 75 77 66
Rzeszów 43 43 42 45
40
40
48 46 46 42
Szczecin 45 42 40 38 39
44
41 43 36 36
Warszawa 79 104 89 73 91
96
108 109 104 106
Wrocław 58 70 64 49 70
74
75 73 69 61
Zielona Góra 40 37 36 30 33
33
31 31 32 34
Ogółem 819 944 837 724 806 860 896 864 832 792


Minimalna liczba punktów w zawodach szkolnych
kwalifikująca do zawodów II stopnia (okręgowych) wg edycji OWE i okręgów

Komitet Okręgowy XXI
OWE
XXII
OWE
XXIII
OWE
XXIV
OWE
XXV
OWE
XXVI
OWE
XXVII
OWE
XXVIII
OWE
XXIX
OWE
XXX
OWE
Białystok 60 55 61 52 58 50 40 49 39 49
Bydgoszcz 52 54 54 53 60 54 57 64 50 54
Częstochowa 43 55 51 42 52 50 41 51 46 51
Gdańsk 44 51 50 46 52 47 48 51 46 48
Katowice 40 51 51 45 50 49 46 52 47 50
Kielce 32 53 48 46 52 51 53 56 48 55
Kraków 49 52 47 47 55 51 49 56 50 57
Lublin 44 50 47 49 59 56 49 62 48 55
Łódź 60 53 50 49 52 52 54 56 49 51
Olsztyn 41 51 50 41 50 47 44 53 46 46
Opole 42 50 53 45 61 58 55 66 50 57
Poznań 41 47 44 40 47 44 43 50 46 53
Rzeszów 65 52 48 49
49
53 50 64 48 55
Szczecin 56 57 60 56 60 56 52 63 55 57
Warszawa 50 53 50 52 61 54 57 69 62 60
Wrocław 42 48 42 41 45 43 40 50 41 47
Zielona Góra 39 51 47 44 47 44 41 49 42 49


Minimalna liczba punktów w zawodach okręgowych
kwalifikująca do zawodów III stopnia (centralnych) wg edycji OWE

XXI
OWE
XXII
OWE
XXIII
OWE
XXIV
OWE
XXV
OWE
XXVI
OWE
XXVII
OWE
XXVIII
OWE
XXIX
OWE
XXX
OWE
61 58 55 56 58 57 60 57 58 57

 

XXIX
OWE