Do góry

Jacek Tomaszewski

Urodził się 4 stycznia 1970 r. w Warszawie.

Absolwent XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Klementa Gottwalda (obecnie im. Stanisława Staszica) w Warszawie, które ukończył w 1988 r.

W latach 1988–1993 odbył studia wyższe na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: ekonomika i organizacja handlu zagranicznego), uwieńczone uzyskaniem tytułu magistra.

W 2004 r. Rada Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nadała Mu stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy pt. Znaczenie giełdowego rynku terminowego w procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej.

Swoją karierę zawodową związał ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, gdzie w 1991 r. jako student IV roku został zatrudniony na stanowisku asystenta stażysty, a obecnie jest adiunktem w Katedrze Rynków Kapitałowych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przy Zarządzie Krajowym tego Towarzystwa. W 2009 r. został powołany na prewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Warszawie. Jest także członkiem Związku Maklerów i Doradców, w którym pełni funkcję sekretarza Zarządu, oraz członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla maklerów giełd towarowych przy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 1998–2005 był członkiem Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Rynek Terminowy”.

W 2001 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Mu Złoty Krzyż Zasługi za wkład w rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

Jest autorem wielu publikacji naukowych i dydaktycznych.

Jego hobby to muzyka klasyczna, turystyka górska oraz historia powszechna.


_________
ostatnia aktualizacja: październik 2012 r.