Do góry

Informacja

Jeśli nie znajdą Państwo odpowiedzi na interesujące pytanie, uprzejmie prosimy o kontakt z właściwym terytorialnie Komitetem Okręgowym lub z biurem Komitetu Głównego OWE (e-mail: owe@pte.pl).

Formularz kontaktowy

FAQ

Gdzie mogę zasięgnąć informacji na temat bieżącej edycji Olimpiady?

Gdzie można uzyskać wersję papierową „Informatora o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej?

Chciałabym / chciałbym wystartować w Olimpiadzie. Do kogo mam się zgłosić?

W jaki sposób należy zgłosić udział w szkoły w Olimpiadzie?

Do kiedy można zgłaszać udział szkoły w Olimpiadzie?

Czy ze zgłoszeniem uczestnictwa w Olimpiadzie szkoły bądź uczniów wiążą się koszty?

Czy szkoła otrzymuje pytania na zawody I stopnia (szkolne) Olimpiady?

Kto może przygotowywać uczestnika do Olimpiady?

Z czego korzystać, przygotowując się do Olimpiady?

Nie mam książek wymienionych w wykazie literatury. Jak mam się przygotować?

Jaka jest recepta na sukces w Olimpiadzie?

Kto to jest laureat Olimpiady? A kto to jest finalista Olimpiady?

Jakie nagrody otrzymują uczestnicy Olimpiady?

Jakie korzyści dla nauczycieli i szkoły wiążą się z uczestnictwem uczniów w Olimpiadzie?