Do góry

Kalendarium zawodów

 

Kalendarium XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Zgłoszenie udziału szkoły w zawodach Olimpiady
wraz z podaniem liczby uczestników zawodów I stopnia (szkolnych) i składu Komisji Szkolnej

do 7 paźdzernika 2021 r.

Zawody I stopnia (szkolne) – rozpoczęcie o godz. 9:00 10 listopada 2021 r.
Przekazanie przez szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego prac z zawodów I stopnia (szkolnych)
wraz z protokołami

17 listopada
2021 r.

Ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych
do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami

do 5 grudnia
2021 r.

Zawody II stopnia (okręgowe) – rozpoczęcie o godz. 11:00

14 stycznia
2022 r.
Ogłoszenie przez Komitet Główny listy osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z wynikami 10 lutego 2022 r.
Przekazanie przez Komitet Główny pisemnych zawiadomień
uczestnikom Olimpiady o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych)
wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów
do 28 lutego 2022 r.
Zawody III stopnia (centralne)

2-3 kwietnia 2022 r.

1-3 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie listy laureatów Olimpiady 3 kwietnia 2022 r.
Uroczyste spotkanie z laureatami Olimpiady, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz mecenasami – wręczenie dyplomów, zaświadczeń i nagród do 30 czerwca
2022 r.