Do góry

Zawody I stopnia (szkolne) XXXIV OWE

WAŻNY KOMUNIKAT!

Informujemy, że po uwzględnieniu rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej (zob. tutaj) oraz wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród szkół, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w dniu 1 grudnia 2020 r.  jednogłośnie przyjął uchwałę zgodnie, z którą zawody szkolne (I stopnia) XXXIV OWE odbędą się 11 grudnia br. Zawody będą przeprowadzone w trybie stacjonarnym (tradycyjnym) w szkołach, które zgłosiły swój udział w XXXIV OWE. Uchwała została zaakceptowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przypominamy, że informacja dotycząca sposobu przeprowadzenia zawodów znajduje się w przesyłce z zestawami pytań. Pierwotna godz. 9:00 nie ulga zmianie. Ocenione zestawy pytań prosimy przesłać na adres właściwego Komitetu Okręgowego najpóźniej do 18 grudnia br. (decyduje data stempla pocztowego).

 


 

Zawody I stopnia (szkolne) XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się na terenie całego kraju  4 listopada 2020 r. (środa).

Miejsce przeprowadzenia zawodów: szkoły, które zgłosiły udział w Olimpiadzie.
Rozpoczęcie zawodów: godz. 9:00.

Zawody szkolne będą miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

  • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji),
  • zadania z podstaw ekonomii,
  • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów szkolnych XXXIV OWE.

Dla Komisji Szkolnych OWE: wzór protokołu zawodów szkolnych XXXIV OWE  wersja PDF / wersja RTF.

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia do 18 roku życia - wersja PDF

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby dorosłej - wersja PDF

 

Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych)
XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Komitet Okręgowy OWE w Białymstoku
PDF2.gif
Komitet Okręgowy OWE w Bydgoszczy
PDF2.gif
Komitet Okręgowy OWE w Częstochowie
PDF2.gif
Komitet Okręgowy OWE w Gdańsku
PDF2.gif
Komitet Okręgowy OWE w Katowicach
PDF2.gif
Komitet Okręgowy OWE w Kielcach
PDF2.gif
Komitet Okręgowy OWE w Krakowie
PDF2.gif
Komitet Okręgowy OWE w Lublinie
PDF2.gif
Komitet Okręgowy OWE w Łodzi
PDF2.gif
Komitet Okręgowy OWE w Olsztynie
PDF2.gif
Komitet Okręgowy OWE w Opolu
PDF2.gif
Komitet Okręgowy OWE w Poznaniu
PDF2.gif
Komitet Okręgowy OWE w Rzeszowie
PDF2.gif
Komitet Okręgowy OWE w Szczecinie
PDF2.gif
Komitet Okręgowy OWE w Warszawie
PDF2.gif
Komitet Okręgowy OWE we Wrocławiu
PDF2.gif
Komitet Okręgowy OWE w Zielonej Górze
PDF2.gif