Do góry

Zawody III stopnia (centralne) XXXV OWE

Zawody III stopnia (centralne) odbyły się w dniach 1-3 kwietnia 2022 r. Zawody centralne zostały przeprowadzone:
1. Część pisemna - w trybie stacjonarnym w miastach będących siedzibami Komitetów Okręgowych w dniu 1 kwietnia br.
2. Część ustna - w formule zdalnej z wykorzystaniem programu do wideokonferencji w dniu 3 kwietnia br.
 
XXXV Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrał Adam Duda z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie. Drugie miejsce zajął Jan Serwach-Głombski z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Na trzecim miejscu znalazł się Tymoteusz Mierzanowski z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie.
 
 
 
 

Ankieta uczestnika zawodów III stopnia XXXV OWE (format pdf)

Ankieta uczestnika zawodów III stopnia XXXV OWE (format rtf)

Regulamin zawodów centralnych

Informacja o miejscu przeprowadzenia części pisemnej zawodów III stopnia (centralnych) XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla poszczególnych okręgów znajduje się tutaj.

Prezentacja ze spotkania z uczestnikami finałów XXXV OWE

Harmonogram zawodów III stopnia (centralnych) XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dostępny jest tutaj

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów centralnych XXXV OWE.