Do góry

Literatura i źródła wiedzy

Literatura podstawowa

Wykaz literatury podstawowej obejmuje następujące dziedziny: teoria ekonomii, polityka gospodarcza, finanse, analiza finansowa, organizacja i zarządzanie.

N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Mikroekonomia i Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015
 

Literatura związana z hasłem przewodnim XXXV edycji Olimpiady

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

 

Literatura uzupełniająca

 

M. Gruszczyński, Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, wyd. II, CeDeWu, Warszawa 2019.
S. Owsiak, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 
H. Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2011.

E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

 

A. Moździerz, Nierównowaga finansów publicznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 

Pozostałe źródła wiedzy

W procesie przygotowania do Olimpiady należy uwzględnić informacje o bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju i na świecie. Wszystkich uczestników zawodów i ich opiekunów naukowych zachęcamy do udziału w seminariach, konwersatoriach (m.in Czwartki u Ekonomistów) i konferencjach naukowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stanowią one cenne źródło wiedzy na temat aktualnych problemów gospodarki polskiej i światowej, a także dają możliwość spotkania z wybitnymi ekonomistami. Zawsze aktualne informacje o bieżących wydarzeniach znaleźć można na stronie internetowej www.pte.pl oraz w oddziałach PTE w całym kraju.

Wykaz proponowanych elektronicznych źródeł wiedzy:

Czy wiesz, że…?

W księgarni PTE znaleźć można
wiele publikacji polskiej
i światowej literatury ekonomicznej. Zapraszamy do odwiedzenia www.ksiazkiekonomiczne.pl
 

Prasa codzienna:
Rzeczpospolita
Gazeta Prawna
Puls Biznesu
Parkiet. Gazeta Giełdy

 

Czasopisma ekonomiczne:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Nowe Życie Gospodarcze
Bank i Kredyt
Ekonomista
Gazeta Bankowa
Businessman.pl
Harvard Business Review Polska
Gazeta Ubezpieczeniowa
Gospodarka Narodowa
Wiadomości Ubezpieczeniowe PIU
Zeszyty BRE Bank - CASE
Polityka Społeczna

Akty prawne - bezpłatna baza aktów prawnych znajduje się tutaj.

Słowniki pojęć ekonomicznych:
słownik haseł ekonomicznych NBP
słownik terminów Money.pl
leksykony Wydawnictwa Placet 
słownik pojęć giełdowych GPW
słownik pojęć GUS 
encyklopedia Internautica – gospodarka i ekonomia

Krajowe i zagraniczne raporty oraz analizy statystyczne:
GUS
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015
Biuletyn Informacyjny NBP  
opracowania KNF
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Eurostat
Europe in figures - Eurostat yearbook
OECD
OECD Factbook
World Bank

Źródła internetowe / portale tematyczne:
NBPortal
Obserwator finansowy
Forsal.pl
Bankier.pl
Money.pl
PRNews.pl
Inwestycje.pl
GPW InfoSfera
Reuters Polska  
Pit.pl