Do góry

Wsparcie OWE

Wsparcie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Realizacja tak wielkiego przedsięwzięcia jakim jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej nie byłaby możliwa bez zaangażowania wielu środowisk, w tym gospodarczego. Wysiłek uczniów, nauczycieli i najlepszych szkół staramy się nagradzać. Jest to możliwe dzięki wsparciu współpracujących z nami mecenasów Olimpiady.

Pozyskiwane od sponsorów nagrody pieniężne i książkowe, stypendia naukowe oraz staże stanowią istotną pomoc w dalszym rozwoju uzdolnień laureatów. Są one wręczane przez sponsorów na uroczystym zakończeniu każdej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Tradycyjnie odbywa się ono w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub w Ministerstwie Finansów.

Od 1992 r. przy Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej funkcjonuje Rada Sponsorów. Wywiera ona wpływ na dobór myśli przewodniej poszczególnych edycji Olimpiady oraz inspiruje niektóre przedsięwzięcia (okolicznościowe wydawnictwa, konferencje). Wśród organizacji reprezentowanych w Radzie Sponsorów są takie, które od samego początku wspierają Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej.

Wszystkim mecenasom Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej składamy wyrazy wdzięczności i szacunku dla ich zaangażowania w to szlachetne przedsięwzięcie.

Chętnych do dołączenia do grona sponsorów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zapraszamy! Nagrody mogą mieć różnorodny charakter, np. wpłat na fundusz nagród Olimpiady (nagrody pieniężne), staży, stypendiów dla laureatów oraz nagród rzeczowych.