Do góry

Poprzednie edycje

Tematyka dotychczasowych edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Edycja OWE    Rok szkolny  Hasło przewodnie
I 1987/1988 Polska reforma gospodarcza 1982 r.
II 1988/1989 Pieniądz i rynek
III 1989/1990 Nowy ład społeczno-gospodarczy
IV 1990/1991 Przedsiębiorczość i efektywność gospodarowania
V 1991/1992 Restrukturyzacja i wzrost gospodarczy
VI 1992/1993 Pieniądz, kredyt i rynek kapitałowy
VII 1993/1994 Przedsiębiorczość i inwestowanie
VIII 1994/1995 Praca i zarządzanie
IX 1995/1996 Polska w procesie integracji europejskiej: współpraca - konkurencyjność
X 1996/1997 Polityka finansowa w rozwoju gospodarczym
XI 1997/1998 Badania rynkowe i marketing
XII 1998/1999 Globalizacja gospodarki
XIII 1999/2000 Decentralizacja finansów publicznych
XIV 2000/2001 Rola rynku kapitałowego w rozwoju gospodarczym Polski
XV 2001/2002 Rynek pracy w epoce cywilizacji informacyjnej
XVI 2002/2003 Gospodarka Polski wobec integracji z Unią Europejską
XVII 2003/2004 Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji
XVIII 2004/2005 Polityka regionalna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej
XIX 2005/2006 Ryzyko w działalności gospodarczej
XX 2006/2007 Kapitał ludzki i innowacyjność w gospodarce polskiej
XXI 2007/2008 Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny
XXII 2008/2009 Środowisko naturalne w procesie gospodarowania
XXIII 2009/2010 Wahania koniunktury a rozwój gospodarki
XXIV 2010/2011 Człowiek w świecie pieniądza
XXV 2011/2012 W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego
XXVI 2012/2013 Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki
XXVII 2013/2014 Strefa euro - szansa czy zagrożenie?
XXVIII 2014/2015 Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji
XXIX 2015/2016 Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy
XXX 2016/2017 Państwo a gospodarka
XXXI 2017/2018 Wyzwania współczesnego rynku pracy
XXXII 2018/2019 Gospodarka światowa - wolny handel czy protekcjonizm?
XXXIII 2019/2020 Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej
XXXIV 2020/2021 Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii