Do góry

Podsumowanie XX OWE

W roku szkolnym 2006/2007 odbyła się jubileuszowa XX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Od 1987 r. w dwudziestu edycjach Olimpiady wzięło udział 218 tys. uczniów, natomiast w samej tylko XX Olimpiadzie było to 11 tys. uczestników z 678 szkół ponadgimnazjalnych. Świadczy to o dużej popularności Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wśród młodzieży. Trud i zaangażowanie nauczycieli zaowocowały sukcesami odnoszonymi przez uczniów, wyrażającymi się zdobyciem w dwudziestu edycjach Olimpiady 600 tytułów laureata i 1400 tytułów finalisty.


Finałowe zawody XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 24 i 25 marca 2007 r. w Ośrodku Szkolenia Kadr Statystyki w Jachrance. Spośród 100 uczestników zawodów III stopnia (centralnych) tytuł laureata uzyskało 30 uczniów, a trzy pierwsze miejsca zajęli:
– I miejsce – Michał Wiśniewski z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu,
– II miejsce – Piotr Dworczak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi,
– III miejsce – Łukasz Wierzbicki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze.
Poziom wiedzy laureatów XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej był wyrównany – 30 laureatów zajęło tylko 16 miejsc (po kilku ex aequo na tym samym miejscu).

Warto zauważyć, że sukcesy w Olimpiadzie nie są tylko i wyłącznie domeną uczniów szkół o profilu ekonomicznym. Na 100 zawodników uczestniczących w finałach XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 67 wywodziło się z liceów ogólnokształcących. Wśród 30 laureatów 23 to uczniowie liceów ogólnokształcących, a 7 szkół ekonomicznych. Najlepsze wyniki w XX edycji Olimpiady osiągnęły następujące szkoły:
– I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi,
– Zespół Szkół Zawodowych w Zielonej Górze,
– XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu,
– III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie.

W ramach zawodów III stopnia (centralnych), wzorem lat ubiegłych, przeprowadzono konkurs o nagrodę specjalną, ufundowaną przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Stanowi ona wyraz ścisłych związków pomiędzy praktyką gospodarczą a Olimpiadą. W XX edycji Olimpiady Polska Izba Ubezpieczeń chcąc spopularyzować wśród uczniów tematykę ryzyka i ubezpieczeń gospodarczych postanowiła nagrodzić najlepsze prace konkursowe z tego zakresu. Spośród 100 pisemnych prac Kapituła pod przewodnictwem prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej przyznała:
– dwie nagrody specjalne, które zdobyli: Marek Przytuła z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie oraz Piotr Dworczak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi,
– dwa wyróżnienia, które otrzymali: Mateusz Jura z I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze i Joanna Urbaniak z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stara się również doceniać zaangażowanie i poniesiony trud nauczycieli przygotowujących uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie. Na szczególne uznanie zasługują nauczyciele uhonorowani nagrodami „Za zasługi dla rozwoju olimpiad szkolnych”. Nagrody te przyznawane są przez Komitet Główny tym nauczycielom, którzy byli opiekunami naukowymi laureatów w co najmniej trzech edycjach Olimpiady. W bieżącym roku nagrody „Za zasługi dla rozwoju olimpiad szkolnych” otrzymali:
– mgr Małgorzata Bałazy-Kucza z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu,
– mgr Maciej Bąk z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu,
– dr Stanisław Karleszko z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Marii Konopnickiej w Opolu,
– mgr Dagmara Raczkowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.
Dotychczas we wszystkich edycjach Olimpiady przyznano łącznie 59 takich nagród, którymi uhonorowano 49 nauczycieli.

XX Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wspierali: Premier Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Bank BPH, Cadbury-Wedel Sp. z o.o., Centrum Edukacji Statystycznej GUS, Difin SA, Fundacja BRE Banku, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja "Bliżej Europy", Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Komisja Nadzoru Finansowego, Mennica Polska SA, Metro AG Polska, ,„Nowe Życie Gospodarcze”, PKO Bank Polski SA, Polska Izba Ubezpieczeń, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Wydawnictwo Naukowe PWN SA.