Do góry

Podsumowanie XXI OWE

W roku szkolnym 2007/2008 odbyła się XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasłem przewodnim XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej było „Gospodarstwo domowe – wymiar społeczno-ekonomiczny”.

Zawody I stopnia (szkolne) odbyły się 5 listopada 2007 r. Do zawodów szkolnych XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłoszonych zostało łącznie 14 551 uczniów z 819 szkół ponadgimnazjalnych. W porównaniu do roku wcześniejszego liczba uczestników I etapu, którzy faktycznie wzięli udział w zawodach jest wyższa o 10,5%, natomiast liczba szkół o blisko 20%. Od momentu rozpoczęcia Olimpiady w roku szkolnym 1987/1988 wzięło w niej udział łącznie około 230 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zawody II stopnia (okręgowe) odbyły się 5 stycznia 2008 r. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 1383 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w zawodach I stopnia (szkolnych).

Do zawodów III stopnia (centralnych) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował 100 uczniów wywodzących się z 57 szkół. Było wśród nich 85 chłopców i 15 dziewcząt. Wśród zakwalifikowanych do ostatniego etapu zawodów znalazło się aż 93 uczniów, którzy reprezentowali 53 licea ogólnokształcące.

Zawody III stopnia (centralne) odbyły się 8 i 9 marca 2008 r. w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance. Warto podkreślić, że zawody centralne od początku funkcjonowania Olimpiady odbywają w Jachrance, która na trwałe wpisała się w historię Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zobacz zdjęcia w galerii.

Pierwsza część zawodów III stopnia (centralnych) miała charakter egzaminu pisemnego. Następnego dnia 52 najlepszych po części pisemnej uczniów przystąpiło do części ustnej zawodów.

W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 20 szkół. W gronie laureatów XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej znalazły się 3 dziewczęta i 27 chłopców. Warto podkreślić, że zawody finałowe zostały zdominowane przez uczniów szkół ogólnokształcących – wśród 30 najlepszych znalazł się tylko jeden uczeń ze szkoły o profilu zawodowym. Lista laureatów XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest zamieszczona w zakładce "Pliki do pobrania".

Zwycięzcą XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Piotr Dworczak z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi. II miejsce zajął Piotr Byrski z Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej. III miejsce ex aequo zajęli: Michał Brancewicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi, Mariusz Maziarz z V Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Jasińskiego we Wrocławiu oraz Bernard Maciulewicz z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Najlepszymi szkołami w XXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazały się: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi (4 laureatów), III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (4 laureatów) oraz XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (3 laureatów).

Jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego nie miało łatwego zadania, ponieważ poziom wiedzy uczestników zawodów III stopnia (centralnych) był wyrównany, co było szczególnie widoczne podczas części ustnej zawodów. Świadczy o tym już sam fakt, że 30 laureatów Olimpiady zajęło tylko 12 miejsc (po kilku ex aequo na tym samym miejscu).

W trakcie trwania XXI edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej po raz pierwszy w historii Olimpiady przeprowadzono akcję edukacyjną skierowaną do jej uczestników. Był to cykl dwunastu publikacji na łamach dwutygodnika „Nowe Życie Gospodarcze” (pliki do pobrania tutaj).

Uroczyste zakończenie XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyło się 11 czerwca 2008 r. W bieżącym roku laureaci zostali zaproszeni przez Ministra Prof. Jana Vincenta Rostowskiego na spotkanie do Ministerstwa Finansów. W imieniu Ministra spotkanie prowadziła Sekretarz Stanu Elżbieta Suchocka-Roguska. Wzięli w nim również udział: Wojciech Stępień – Dyrektor Sekretariatu Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marzena Młodziejowska – Naczelnik w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz opiekunowie naukowi laureatów, dyrektorzy najlepszych szkół, przedstawiciele sponsorów Olimpiady, Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitetu Głównego oraz Komitetów Okręgowych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zobacz zdjęcia w galerii.

Nagrody Premiera Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali:
– Piotr Dworczak z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi – zwycięzca XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
– I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni – szkoły, które miały w XXI OWE najwięcej laureatów.

Zwycięzca Olimpiady otrzymał również nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Nagrody Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w postaci pamiątkowych pucharów otrzymały: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

Laureaci XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ich opiekunowie i najlepsze szkoły otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znalazły się m.in.: stypendia, staże oraz wyjazdy na zagraniczne seminaria. Wykaz mecenasów OWE oraz nagród przyznanych laureatom XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest zamieszczona w zakładce "Pliki do pobrania".

Do pomyślnej realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, w istotny sposób przyczyniła się praca dyrektorów szkół oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych, którzy z pełnym zaangażowaniem przygotowywali młodzież do Olimpiady i byli głównymi organizatorami zawodów szkolnych.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stara się również doceniać zaangażowanie i poniesiony trud nauczycieli przygotowujących uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie. Na szczególne uznanie zasługują nauczyciele uhonorowani nagrodą „Za zasługi dla rozwoju olimpiad szkolnych”, przyznawaną przez Komitet Główny tym nauczycielom, którzy byli opiekunami naukowymi laureatów w co najmniej trzech edycjach Olimpiady. W bieżącym roku nagrodę „Za zasługi dla rozwoju olimpiad szkolnych” otrzymali:
– dr Radosław Mącik z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie,
– mgr Anna Chmura z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy,
– mgr Hanna Micińska z IV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Sosnowcu,
– mgr Waldemar Żytomski z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

W tym samym dniu, po uroczystości w Ministerstwie Finansów odbyło się tradycyjne spotkanie laureatów, ich opiekunów i dyrektorów najlepszych szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie to w niezwykle interesujący sposób prowadziła Lidia Adamska Wiceprezes Zarządu Giełdy.

XXI Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wspierali: Premier Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Bank BPH, Biuro Informacji Kredytowej SA, Cadbury-Wedel Sp. z o.o., CH Beck, Centrum Edukacji Statystycznej GUS, Difin SA, FAKRO SA, Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT, Fundacja BRE Banku, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Komisja Nadzoru Finansowego, Mennica Polska SA,„Nowe Życie Gospodarcze”, PKO Bank Polski SA, Polska Izba Ubezpieczeń, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, "Rynek Kapitałowy", Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Archiwum

Informacje o XXI OWE

Literatura zalecana w XXI OWE

Pliki do pobrania związane z XXI OWE