Do góry

Podsumowanie XXIX OWE

W roku szkolnym 2015/2016 pod hasłem „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy” odbyła się XXIX edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.  Honorowy patronat nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Marek Belka.

Do udziału w zawodach XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie 12 112 uczniów z 832 szkół ponadgimnazjalnych. Od momentu powstania Olimpiady, w roku szkolnym 1987/1988, wzięło w niej udział ponad 300 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zawody I stopnia (szkolne) zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach, które zgłosiły chęć uczestniczenia w Olimpiadzie i przystąpiły do niej w dniu 4 listopada 2015r.

Zawody II stopnia (okręgowe) XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 8 stycznia 2016 r. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 890 najlepszych uczestników z 294 szkół, którzy zostali wyłonieni w zawodach szkolnych.

Do zawodów III stopnia (centralnych) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował 101 uczniów z 55 szkół. Zawody te odbyły się 2 i 3 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku k. Warszawy.

Pierwsza część zawodów III stopnia (centralnych) miała charakter egzaminu pisemnego. Następnego dnia 56 najlepszych – po części pisemnej – uczniów przystąpiło do części ustnej zawodów.

XXIX Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrał Nikodem Kramarz z VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Drugie miejsce zajął Rafał Kamiński z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie. Na trzecim miejscu znalazł się Julian Smółka z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Chrzanowie.

W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 16 szkół. Pełną listę laureatów i finalistów XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć na stronie internetowej owe.pte.pl.

Najlepszymi szkołami w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazały się: V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie (5 laureatów, 1 finalista), XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie (3 laureatów, 2 finalistów), VI Liceum Ogólnokształcące im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy (2 laureatów, 1 finalista).

W przeddzień zawodów centralnych – 1 kwietnia 2016 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z prof. dr hab. Markiem Belką – prezesem Narodowego Banku Polskiego. Oprócz krótkiej dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych mieli oni także okazję odwiedzić wystawę numizmatyczną Narodowego Banku Polskiego. Ponadto, niezależnie od rywalizacji olimpijskiej, w sobotnie popołudnie prof. dr hab. Stanisława Golinowska wygłosiła wykład dla młodzieży i ich opiekunów pt. Nierówności ekonomiczne i społeczne. Podczas zawodów centralnych uczestnicy mieli także okazję podyskutować z Grzegorzem Maliszewskim, zwycięzcą X edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, a obecnie głównym ekonomistą Banku Millennium.

W dniu 24 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się uroczyste zakończenie XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Laureaci zostali zaproszeni do Ministerstwa Rozwoju przez wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. W spotkaniu tym wzięli udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Pan Paweł Chorąży, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Banku Polskiego oraz opiekunowie naukowi laureatów, dyrektorzy najlepszych szkół i przedstawiciele mecenasów Olimpiady.

Nagrody Wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Rozwoju otrzymali:

-        Nikodem Kramarz z VI Liceum Ogólnokształcącego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy - zwycięzca XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

-        Rafał Kamiński z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Warszawie – laureat II miejsca,

-        Julian Smółka z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Chrzanowie – zdobywca III miejsca.

Zwycięzca otrzymał również nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Na spotkaniu wszyscy laureaci XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunowie otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znalazły się m.in.: wysokiej klasy notebooki, nagrody pieniężne, książki o tematyce ekonomicznej, staże oraz wyjazdy na zagraniczne seminaria.. Wykaz sponsorów i szczegółowe zestawienie nagród przyznanych laureatom są zamieszczone w informatorze oraz na stronie internetowej Olimpiady.

Do pomyślnej realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, w istotny sposób przyczyniła się praca dyrektorów szkół oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych, którzy z pełnym zaangażowaniem przygotowywali młodzież do Olimpiady i byli głównymi organizatorami zawodów szkolnych. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stara się również doceniać zaangażowanie i poniesiony trud nauczycieli przygotowujących uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie. Opiekunowie naukowi laureatów otrzymali nagrody pieniężne oraz zestawy książek o tematyce ekonomicznej.

Warto także podkreślić, że rywalizacji olimpijskiej towarzyszy szereg działań o charakterze edukacyjnym. Są to nie tylko wykłady i seminaria dla uczestników zawodów i ich opiekunów naukowych, ale także książki o tematyce ekonomicznej przekazywane nieodpłatnie na zawodach II i III stopnia.

Podsumowując rozdanie nagród w Ministerstwie Rozwoju, przywołać należy jeszcze jedną liczbę
– 200 000 zł. Tyle bowiem wyniosła łączna wartość nagród w XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

W dniu uroczystego zakończenia XXIX Olimpiady odbyło się także tradycyjne spotkanie laureatów, ich opiekunów naukowych i dyrektorów najlepszych szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie to w interesujący sposób prowadziła prof. Małgorzata Zaleska
– prezes Zarządu Giełdy. O wysokim poziomie wiedzy laureatów świadczyły zadawane pytania na temat giełdy i rynku kapitałowego.