Do góry

Literatura zalecana w XXIX OWE

Literatura podstawowa

Wykaz literatury podstawowej obejmuje następujące dziedziny: teoria ekonomii, polityka gospodarcza, finanse, analiza finansowa, organizacja i zarządzanie.

MakroekonomiaMikroekonomia N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Mikroekonomia i Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009

 

Literatura związana z hasłem przewodnim XXIX edycji Olimpiady

T. Piketty, Ekonomia nierówności, Krytyka Polityczna, Warszawa 2015.

 

Literatura uzupełniająca

H. Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2011.

Pozostałe źródła wiedzy

W procesie przygotowania do Olimpiady należy uwzględnić informacje o bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju i na świecie. Wszystkich uczestników zawodów i ich opiekunów naukowych zachęcamy do udziału w seminariach, konwersatoriach (m.in Czwartki u Ekonomistów) i konferencjach naukowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stanowią one cenne źródło wiedzy na temat aktualnych problemów gospodarki polskiej i światowej, a także dają możliwość spotkania z wybitnymi ekonomistami. Zawsze aktualne informacje o bieżących wydarzeniach znaleźć można na stronie internetowej www.pte.pl oraz w oddziałach PTE w całym kraju.

Wykaz proponowanych elektronicznych źródeł wiedzy:

Czy wiesz, że…?

W księgarni PTE znaleźć można
wiele publikacji polskiej
i światowej literatury ekonomicznej. Zapraszamy do odwiedzenia www.ksiazkiekonomiczne.pl
 

Prasa codzienna:
Rzeczpospolita
Gazeta Prawna
Puls Biznesu
Parkiet. Gazeta Giełdy

 

Czasopisma ekonomiczne:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Nowe Życie Gospodarcze
Bank i Kredyt
Ekonomista
Gazeta Bankowa
Businessman.pl
Harvard Business Review Polska
Gazeta Ubezpieczeniowa
Gospodarka Narodowa
Wiadomości Ubezpieczeniowe PIU
Zeszyty BRE Bank - CASE
Polityka Społeczna

Akty prawne - bezpłatna baza aktów prawnych znajduje się tutaj.

Słowniki pojęć ekonomicznych:
słownik haseł ekonomicznych NBP
słownik terminów Money.pl
leksykony Wydawnictwa Placet 
słownik pojęć giełdowych GPW
słownik pojęć GUS 
encyklopedia Internautica – gospodarka i ekonomia

Krajowe i zagraniczne raporty oraz analizy statystyczne:
GUS
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015
Biuletyn Informacyjny NBP  
opracowania KNF
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Eurostat
Europe in figures - Eurostat yearbook
OECD
OECD Factbook
World Bank

Źródła internetowe / portale tematyczne:
NBPortal
Obserwator finansowy
Forsal.pl
Bankier.pl
Money.pl
PRNews.pl
Inwestycje.pl
GPW InfoSfera
Reuters Polska  
Pit.pl