Do góry

Literatura zalecana w XXV OWE

Literatura zalecana w XXV OWE

Literatura podstawowa

Lista literatury podstawowej zawiera pozycje z następujących dziedzin: teoria ekonomii, polityka gospodarcza, finanse, analiza finansowa, organizacja i zarządzanie.

 

Literatura związana z hasłem przewodnim XXV edycji Olimpiady

 

Literatura uzupełniająca