Do góry

Kalendarium zawodów XXVI OWE

 

Kalendarium XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Zgłoszenie udziału szkoły w zawodach Olimpiady
wraz z podaniem liczby uczestników zawodów I stopnia (szkolnych) i składu Komisji Szkolnej
do 30 września 2012 r.
Zawody I stopnia (szkolne) – rozpoczęcie o godz. 9:00 7 listopada
2012 r.
Przekazanie przez szkoły do Komitetu Okręgowego prac z zawodów I stopnia (szkolnych)
wraz z protokołami
14 listopada
2012 r.
Ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych
do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami
do 3 grudnia
2012 r.
Zawody II stopnia (okręgowe) – rozpoczęcie o godz. 11:00 11 stycznia
2013 r.
Ogłoszenie przez Komitet Główny listy osób zakwalifikowanych
do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z wynikami
do 7 lutego
2013 r.
Przekazanie uczestnikom Olimpiady przez Komitet Główny pisemnych zawiadomień
o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych)
wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów
do 20 lutego
2013 r.
Zawody III stopnia (centralne) 6 i 7 kwietnia 2013 r.
Ogłoszenie listy laureatów Olimpiady 7 kwietnia
2013 r.
Uroczyste spotkanie z laureatami Olimpiady, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz mecenasami – wręczenie dyplomów, zaświadczeń i nagród do 20 czerwca 2013 r.