Do góry

Podsumowanie XXVII OWE

W roku szkolnym 2013/2014 została przeprowadzona XXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Odbyła się ona pod hasłem „Strefa euro – szansa czy zagrożenie?”. Patronat honorowy nad XXVII Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.

Zawody I stopnia (szkolne) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 6 listopada 2013 r. Zgłosiło się do nich 14 041 uczniów z 896 szkół ponadgimnazjalnych. Od momentu powstania Olimpiady, w roku szkolnym 1987/1988, wzięło w niej udział blisko 300 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zawody II stopnia (okręgowe) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyłysię 10 stycznia 2014 r. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 1076 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w zawodach szkolnych.

Do zawodów III stopnia (centralnych) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował 100 uczniów wywodzących się z 47 szkół. Zawody te odbyły się 5 i 6 kwietnia 2014 r. w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance. Warto podkreślić, że zawody centralne od początku istnienia Olimpiady odbywają się w tej miejscowości, która trwale wpisała się w historię Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Pierwsza część zawodów III stopnia (centralnych) miała charakter egzaminu pisemnego. Następnego dnia 49 najlepszych – po części pisemnej – uczniów przystąpiło do części ustnej zawodów. 

XXVII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrała Zuzanna Ajchel z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Czackiego w Warszawie. Drugie miejsce zajął Michał Puchalski, również z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Czackiego w Warszawie. Na trzecim miejscu znalazł się Michał Waszczuk z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 21 szkół. Pełną listę laureatów i finalistów XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć na stronie internetowej owe.pte.pl.

Najlepszymi szkołami w XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazały się: XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (4 laureatów) i XXVII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie (4 laureatów).

W przeddzień zawodów centralnych – 4 kwietnia 2014 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z prezesem Narodowego Banku Polskiego prof. dr. hab. Markiem Belką. Oprócz uczestniczenia w dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych mieli oni także okazję obejrzeć w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie wystawę „Dzieje bankowości centralnej – Polska i USA”. Ponadto, niezależnie od rywalizacji olimpijskiej, w sobotnie popołudnie odbył się wykład dla młodzieży i ich opiekunów naukowych. Prof. dr hab. Stanisław Owsiak (kierownik Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) wygłosił wykład „Dylematy strefy euro”. Podczas zawodów centralnych uczestnicy mieli także okazję wziąć udział w spotkaniu z Markiem Chałasem – dyrektorem Centrum Informacji o Euro Narodowego Banku Polskiego oraz podyskutować z Pawłem Blajerem – laureatem XII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, a obecnie dziennikarzem ekonomicznym TVN.

Uroczyste zakończenie XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyło się 18 czerwca 2014 r. Laureaci zostali zaproszeni do Ministerstwa Gospodarki przez wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. W spotkaniu tym wzięli również udział: Zastępca Dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej dr Jerzy Deneka, członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar oraz opiekunowie naukowi laureatów, dyrektorzy najlepszych szkół i przedstawiciele mecenasów Olimpiady.

Nagrody Wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Gospodarki otrzymali:
– Zuzanna Ajchel z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Czackiego w Warszawie – zwyciężczyni XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
– Michał Puchalski z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Czackiego w Warszawie – laureat II miejsca,
– Michał Waszczuk z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie – zdobywca III miejsca.

Zwyciężczyni otrzymała również nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Na spotkaniu wszyscy laureaci XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ich opiekunowie i najlepsze szkoły otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znalazły się m.in.: wysokiej klasy notebooki, nagrody pieniężne, książki o tematyce ekonomicznej, staże oraz wyjazdy na zagraniczne seminaria. Przyjęty system nagród sprzyja dalszemu rozwojowi młodych talentów, do czego Komitet Główny i mecenasi Olimpiady przywiązują wielką wagę. Wykaz sponsorów i szczegółowe zestawienie nagród przyznanych laureatom są zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady. 

Do pomyślnej realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, w istotny sposób przyczyniła się praca dyrektorów szkół oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych, którzy z pełnym zaangażowaniem przygotowywali młodzież do Olimpiady i byli głównymi organizatorami zawodów szkolnych. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stara się również doceniać zaangażowanie i poniesiony trud nauczycieli przygotowujących uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie. Opiekunowie naukowi laureatów otrzymali nagrody pieniężne oraz zestawy książek o tematyce ekonomicznej.

Podsumowując rozdanie nagród w Ministerstwie Gospodarki, przywołać należy jeszcze jedną liczbę – 200 000 zł. Tyle bowiem wyniosła łączna wartość nagród w XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

W dniu uroczystego zakończenia XXVII Olimpiady odbyło się także tradycyjne spotkanie laureatów, ich opiekunów naukowych i dyrektorów najlepszych szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie to w niezwykle interesujący sposób prowadziła Beata Jarosz – wiceprezes Zarządu Giełdy.

XXVII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wspierali: Wicepremieremier Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Gospodarki, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, C.H. Beck sp. z o.o., Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, FORMAT Biuro Informatyki Stosowanej, Fundacja PKO Banku Polskiego, GAZ-SYSTEM S.A, Komisja Nadzoru Finansowego, Mennica Polska S.A., Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o., Narodowy Bank Polski, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Stowarzyszenie KOPIPOL, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, oraz Wydawnictwo Naukowe PWN SA.