Do góry

Zawody III stopnia (centralne) XXVII OWE

 

Zawody III stopnia (centralne) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 5 i 6 kwietnia 2014 r. (sobota i niedziela) w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy.

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady oraz rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów centralnych XXVII OWE.

Do części ustnej egzaminu – w drugim dniu zawodów – przystąpili  tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów.

XXVII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrała Zuzanna Ajchel z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. T Czackiego w Warszawie. Drugie miejsce zajął Michał Puchalski również z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Czackiego w Warszawie. Na trzecim miejscu znalazł się Michał Waszczuk z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Lista laureatów XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami – pobierz plik.
Lista finalistów XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami – pobierz plik.

Przed rozpoczęciem zawodów centralnych – 4 kwietnia 2014 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z  prof. dr hab. Markiem Belką – prezesem Narodowego Banku Polskiego. Oprócz krótkiej dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych mieli oni także okazję obejrzeć wystawę w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie pt. Dzieje bankowości centralnej - Polska i USA.