Do góry

Kalendarium zawodów XXXI OWE

 

Kalendarium XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zgłoszenie udziału szkoły w zawodach Olimpiady
wraz z podaniem liczby uczestników zawodów I stopnia (szkolnych) i składu Komisji Szkolnej

do 30 września 2017 r.

Zawody I stopnia (szkolne) – rozpoczęcie o godz. 9:00

8 listopada
2017 r.

Przekazanie przez szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego prac z zawodów I stopnia (szkolnych)
wraz z protokołami

15 listopada
2017 r.

Ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych
do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami

do 4 grudnia
2017 r.

Zawody II stopnia (okręgowe) – rozpoczęcie o godz. 11:00

12 stycznia
2018 r.

Ogłoszenie przez Komitet Główny listy osób zakwalifikowanych
do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z wynikami

9 lutego
2018 r.

Przekazanie przez Komitet Główny pisemnych zawiadomień
uczestnikom Olimpiady o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych)
wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów

do 28 lutego
2018 r.

Zawody III stopnia (centralne)

7 i 8 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie listy laureatów Olimpiady

8 kwietnia
2018 r.

Uroczyste spotkanie z laureatami Olimpiady, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz mecenasami – wręczenie dyplomów, zaświadczeń i nagród

do 30 czerwca 2018 r.