Do góry

Kalendarium zawodów XXXIII OWE

Kalendarium XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Zgłoszenie udziału szkoły w zawodach Olimpiady
wraz z podaniem liczby uczestników zawodów I stopnia (szkolnych) i składu Komisji Szkolnej

do 7 paźdzernika 2019 r.

Zawody I stopnia (szkolne) – rozpoczęcie o godz. 9:00 6 listopada
2019 r.
Przekazanie przez szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego prac z zawodów I stopnia (szkolnych)
wraz z protokołami
13 listopada
2019 r.
Ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych
do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami
do 5 grudnia
2019 r.
Zawody II stopnia (okręgowe) – rozpoczęcie o godz. 11:00

10 stycznia
2020 r.

9 stycznia 
2020 r.

Ogłoszenie przez Komitet Główny listy osób zakwalifikowanych
do zawodów III stopnia (centralnych) wraz z wynikami
10 lutego
2020 r.
Przekazanie przez Komitet Główny pisemnych zawiadomień
uczestnikom Olimpiady o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych)
wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów
do 28 lutego
2020 r.
Zawody III stopnia (centralne) 4 i 5 kwietnia 2020 r.
Ogłoszenie listy laureatów Olimpiady 5 kwietnia
2020 r.
Uroczyste spotkanie z laureatami Olimpiady, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz mecenasami – wręczenie dyplomów, zaświadczeń i nagród do 30 czerwca 2020 r.