Do góry

Zawody III stopnia (centralne) XXXIII OWE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , w  którym zostały uregulowane kwestie związane z organizacją olimpiad i turniejów, zawody III stopnia (centralne) XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nie odbyły się.

Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do III etapu OWE otrzymują tytuł finalisty, tym samym nie zostali wyłonieni laureaci XXXIII OWE.