Do góry

Podsumowanie XXXIV OWE

W roku szkolnym 2020/2021 pod hasłem „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii” odbyła się XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.  Honorowy patronat nad XXXIV Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński.

Hasło XXXIV edycji Olimpiady tradycyjnie nawiązywało do sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce i na świecie. Stąd też, tematem przewodnim ostatniej edycji OWE były skutki pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Niestety, sytuacja pandemii miała również wpływ na przebieg Olimpiady i wymusiła na organizatorach wprowadzenie szeregu zmian w jej realizacji. Dotyczyły one przede wszystkim harmonogramu  przeprowadzenia poszczególnych etapów zawodów Olimpiady. Zgodnie z przyjętymi założeniami I etap zawodów (szkolny) XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej powinien odbyć się w dn. 4 listopada 2020 r.,  II etap (okręgowy) w dn. 15 stycznia 2021 r., natomiast zawody III stopnia (centralne) w dn. 9-11 kwietnia 2021 r. Niestety, ze względu na trudną sytuację epidemiczną oraz wprowadzone w szkołach obostrzenia (zamknięcie szkół) przeprowadzenie zawodów szkolnych we wskazanym pierwotnie terminie nie było możliwe. Ostatecznie, po uwzględnieniu rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki, zawody szkolne odbyły się w dn. 11 grudnia 2021 r. Co więcej, w konsekwencji zmiany terminu ferii zimowych,  konieczna była zmiana daty przeprowadzenia zawodów II stopnia (okręgowych). Stąd też, zawody II stopnia odbyły się w dn. 23 lutego br. Ponadto, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników, zdecydowano, że miejscem przeprowadzenia zawodów będą szkoły, których uczniowie zakwalifikowali się do zawodów II stopnia. Kolejna, ostatnia zmiana  dotyczy zawodów III stopnia (centralnych). Ze względu na III falę pandemii, rekordową liczbę zakażeń Covid-19  oraz ogłoszone w dn. 25 marca 2021 r. dodatkowe obostrzenia, po raz kolejny, konieczna była zmiana terminu przeprowadzenia zawodów. Po uzyskaniu ekspertyzy prawnej ws. organizacji zawodów Olimpiady i konsultacjach z Ministerstwem Edukacji i Nauki Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej  podjął decyzję o przeprowadzeniu zawodów III stopnia (centralnych) XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w terminie 21-23 maja br.  Warto dodać , że wszystkie powyższe zmiany terminów zawodów wymagały konsultacji i akceptacji ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki. Szczegółowe informacje nt. przebiegu ubiegłorocznej edycji zawodów Olimpiady  przedstawiamy poniżej.

Do udziału w zawodach XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie 7 834 uczniów z 624 szkół. Od momentu powstania Olimpiady, w roku szkolnym 1987/1988, wzięło w niej udział blisko 340 tys. uczniów szkół średnich.

Zawody I stopnia (szkolne) zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach, które zgłosiły chęć uczestniczenia w Olimpiadzie i przystąpiły do niej w dniu 11 grudnia 2020 r.

Zawody II stopnia (okręgowe) XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 23 lutego 2021 r. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 399 najlepszych uczestników ze 183 szkół, którzy zostali wyłonieni w zawodach szkolnych.

Do zawodów III stopnia (centralnych) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował 100 uczniów z 61 szkół. Zawody te odbyły się w dniach 21-23 maja 2021 r. i zostały przeprowadzone w formule częściowo zdalnej. Część pisemna zawodów, obyła się 21 maja br.  i została przeprowadzona w  trybie stacjonarnym w 17 Komitetach Okręgowych (w stolicach województw oraz Częstochowie). Takie rozwiązanie pozwoliło ograniczyć liczebność zgromadzeń związanych z przeprowadzeniem zawodów, i tym samym zmniejszyło ryzyko epidemiczne. Jednocześnie tryb stacjonarny zawodów pozwolił zachować właściwą zawodom Olimpiady rangę. Część ustna zawodów odbyła się natomiast w dn. 23 maja br. w formule zdalnej. Uczestnicy odpowiadali na pytania jury zdalnie (z wykorzystaniem programu Zoom) ze swoich domów.

XXXIV Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wygrała Kinga Gruszka z Uniwersyteckiego Licem Ogólnokształcącego w Toruniu. Drugie miejsce zajął Szymon Florek z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie. Na trzecim miejscu uplasował się Dawid Krzykawski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.

W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 20 szkół. Pełną listę laureatów i finalistów XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć na stronie internetowej Olimpiady: owe.pte.pl.

Najlepszą szkołą w XXXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazało się I Liceum Ogólnokształcące
im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie (1 laureat, 6 finalistów).

Podczas zawodów centralnych uczestnicy mieli także okazję podyskutować z Panem Michałem Fijołem,  laureatem VIII edycji OWE a obecnie członkiem zarządy ds. handlowych Polskich Linii Lotniczych LOT oraz Panem Grzegorzem Maliszewskim, zwycięzcą X edycji OWE, a obecnie głównym ekonomistą Banku Millennium.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finalistów Olimpiady, w  roku, szkolnym 2020/2021, organizatorzy Olimpiady zdecydowali o rezygnacji  z organizacji tradycyjnej uroczystości  zakończenia XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, natomiast  dn. 2 lipca 2021 r. odbyło się w przeprowadzone w formie zdalnej spotkanie z laureatami XXXIV OWE podsumowujące przebieg tegorocznej Olimpiady. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz osoby reprezentujące mecenasów i sponsorów Olimpiady.  Dzięki wieloletniej współpracy z mecenasami Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej udało się nagrodzić wszystkich 30 laureatów XXXIV edycji Olimpiady. Otrzymali oni wysokiej klasy notebooki wraz z oprogramowaniem ufundowane przez Narodowy Bank Polski, a także pakiet programów edukacyjnych i gier strategicznych ufundowany przez FORMSOFT Sp. z o.o. Dodatkowo, 8 najlepszych uczestników XXXIV OWE zostało nagrodzonych stypendiami naukowymi ufundowanymi przez Fundację PKO Banku Polskiego oraz PZU SA. Zwyciężczyni otrzymała również nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Do pomyślnej realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
w istotny sposób przyczyniła się praca dyrektorów szkół oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych, którzy z pełnym zaangażowaniem przygotowywali młodzież do Olimpiady i byli głównymi organizatorami zawodów szkolnych. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stara się również doceniać zaangażowanie i poniesiony trud nauczycieli przygotowujących uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie.

Warto także podkreślić, że rywalizacji olimpijskiej towarzyszy szereg działań o charakterze edukacyjnym. Są to nie tylko wykłady i seminaria dla uczestników zawodów i ich opiekunów naukowych, ale także książki o tematyce ekonomicznej przekazywane nieodpłatnie na zawodach II i III stopnia.

Na koniec warto dodać, że począwszy od lipca 2019 r. polska reprezentacja, składająca się z 5 najlepszych laureatów OWE bierze udział w zawodach Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej (IEO). W ubiegłym roku szkolnym odbyła się ona w dniach 26 lipca – 1 sierpnia. W zawodach IV IEO uczestniczyło blisko 220 uczniów  szkół średnich z 44 państwa świata. Gospodarzem finałów był Uniwersytet w Rydze (Łotwa). Ze względu na sytuację epidemiologiczną zawody odbywały się w formule zdalnej. Międzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna składa się z trzech bloków: podstawy finansów, ekonomia oraz business case. W zawodach Polskę reprezentowali laureaci XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:

  • Kinga Gruszka z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
  • Szymon Florek z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie
  • Dawid Krzykawski z II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
  • Wiktor Sobiecki z II Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie
  • Oliwer Wirkus z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

Trwające tydzień zmagania zakończył się historycznym sukcesem młodych ekonomistów z Polski. Nasi reprezentanci zdobyli pięć medali. Złote medale otrzymali: Szymon Florek (VIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie) oraz Kinga Gruszka (Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu). Srebrne medale zdobyli: Dawid Krzykawski (II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie), Wiktor Sobiecki (II Liceum Ogólnokształcące w Warszawie) oraz Oliwer Wirkus (III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni).

Dodatkowo, młodzi ekonomiści z Polski uzyskali dwa tytułu „Best in Economics” – Szymon Florek oraz Kinga Gruszka. Tytuł ten przyznawany jest pięciu najlepszym uczestnikom w części „ekonomia”. Jak przystało na laureatów, prawdopodobnie, najstarszej olimpiady ekonomicznej na świecie reprezentanci Polski wygrali drużynową klasyfikację w części ekonomia. Kolejna miejsca w drużynowej klasyfikacji części ekonomia zajęli uczniowie z Brazylii (2 miejsce) i Rosji (3 miejsce).

Generalną klasyfikację drużynową IV Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej wygrała Brazylia. Podium uzupełnili reprezentanci Kanady (2 miejsce) i USA (3 miejsce). Drużynie z Polski do podium klasyfikacji generalnej zabrakło 2 punktów. Indywidualnie najwyższy wynik uzyskał Andy Wei (Kanada).

Team leadrami reprezentacji Polski są: Prof. dr hab. Stanisław Owsiak oraz mgr Radosław Ślusarczyk.

Udział reprezentacji Polski w Międzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej jest finansowany ze środków pochodzących z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dziękujemy również naszym partnerom: PLL LOT oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.