Do góry

Kalendarium zawodów XXXIV OWE

Kalendarium XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Zgłoszenie udziału szkoły w zawodach Olimpiady
wraz z podaniem liczby uczestników zawodów I stopnia (szkolnych) i składu Komisji Szkolnej

do 7 paźdzernika 2020 r.

Zawody I stopnia (szkolne) – rozpoczęcie o godz. 9:00 4 listopada
2020 r.
Przekazanie przez szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego prac z zawodów I stopnia (szkolnych)
wraz z protokołami

11 listopada
2020 r.

18 grudnia
2020 r,

Ogłoszenie przez Komitety Okręgowe listy osób zakwalifikowanych
do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami

do 4 grudnia
2020 r.

do 8 stycznia 2021 r.

Zawody II stopnia (okręgowe) – rozpoczęcie o godz. 9:00

23 lutego
2021 r
Przekazanie przez Komitet Główny pisemnych zawiadomień
uczestnikom Olimpiady o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia (centralnych)
wraz z informacjami dotyczącymi przebiegu tych zawodów
co najmniej na 21 dni przed terminem zawodów centralnych
Zawody III stopnia (centralne) 21-23 maja 2021 r.
Ogłoszenie listy laureatów Olimpiady 23 maja 2021 r.
Uroczyste spotkanie z laureatami Olimpiady, dyrektorami szkół, nauczycielami oraz mecenasami – wręczenie dyplomów, zaświadczeń i nagród do 30 czerwca 2021 r.