Do góry

Adam Kaliszewski

Urodził się 30 października 1973 r. w Gdańsku.

Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, które ukończył w 1992 r. W trakcie nauki w szkole średniej w 1991 r. brał udział w XVII Olimpiadzie Geograficznej, której został laureatem.

W latach 1992–1997 odbył studia wyższe na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek: handel zagraniczny), uwieńczone uzyskaniem tytułu magistra. W roku akademickim 2006/2007 podjął studia podyplomowe w Lloyd’s Maritime Academy w Londynie (Wielka Brytania) we współpracy z The National Sea Training Center, North West Kent College w Kent (USA), uzyskując Diploma in Port Managment.

Od 2003 r. jest dyrektorem finansowym i członkiem Zarządu w BCT – Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. w Gdyni.

W 2004 r. uzyskał dyplom biegłego rewidenta i został wpisany na listę biegłych rewidentów, a tym samym stał się członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. Jest także członkiem Association of Chartered Certified Accountants w Londynie.

Jest autorem kilku publikacji naukowych i publicystycznych.

Jego hobby to podróże, tenis oraz języki obce.