Do góry

Anna Wysiałkowska (z domu Stasiak)


Urodziła się 6 sierpnia 1970 r. w Puławach.

Absolwentka Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach, które ukończyła w 1989 r.

W latach 1989–1994 odbyła studia wyższe na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: menedżerski), uwieńczone w 1996 r. uzyskaniem tytułu magistra.

Swoją karierę zawodową związała z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA w Warszawie, gdzie pracuje od 1996 r., zajmując obecnie stanowisko starszego specjalisty w Zespole Obsługi Emitentów ds. rejestracji i operacji na papierach wartościowych.

W latach 2009–2010 była członkiem Komitetu Sterującego ds. Standardów Walnych Zgromadzeń powołanego z inicjatywy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Rady Banków Depozytariuszy. Brała udział w opracowywaniu standardów w ramach Grup ds. Informacji oraz Elektronizacji Walnych Zgromadzeń.

Od 2006 r. jest członkiem Rady Pracowników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA w Warszawie, a od 2010 r. pełni funkcję przewodniczącej tej Rady.

Zawodowo interesuje się rynkiem kapitałowym w Polsce. Jej hobby to dobra książka oraz muzyka soul i jazz.
 

_________
ostatnia aktualizacja: październik 2012 r.