Do góry

Artur Pollok

Urodził się 7 kwietnia 1972 r. w Krakowie.

Absolwent Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, które ukończył w 1991 r.

W latach 1991–1996 odbył studia wyższe na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek: finanse i bankowość), uwieńczone uzyskaniem tytułu magistra. W roku akademickim 2005/2006 podjął studia podyplomowe w zakresie życia i myśli Jana Pawła II na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, uzyskując dyplom tej uczelni.

W 2005 r. Rada Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie nadała Mu stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy pt. Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego.

Swoją karierę zawodową związał z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, gdzie w 1995 r. na ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie jako student V roku został zatrudniony na stanowisku asystenta stażysty w Katedrze Mikroekonomii, a obecnie jest adiunktem w Katedrze Ekonomii.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w którym w latach 2005–2015 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego oraz prezesa Zarządu Oddziału w Krakowie. Wcześniej, w latach 1997–2015, był członkiem Prezydium Zarządu Krajowego oraz sekretarzem Zarządu krakowskiego Oddziału tego Towarzystwa. W latach 1995–2015 był członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w tym od 2004 r. w charakterze jego wiceprzewodniczącego.

W 2016 r. minister spraw zagranicznych powołał go na stanowisko Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa z siedzibą w Rzymie. Od tego samego roku reprezentuje także Polskę w Radzie Zarządzającej Światowego Programu Żywnościowego, którego główna siedziba również mieści się w Rzymie. Posiada stopień dyplomatyczny ambasadora tytularnego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył go w 2007 r. Brązowym Krzyżem Zasługi, natomiast w 2011 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój edukacji i upowszechnianie wiedzy ekonomicznej. W 2007 r. został także uhonorowany przez ministra edukacji narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Jest autorem wielu publikacji naukowych i dydaktycznych.

Jego hobby to fotografika, sztuka sakralna oraz wycieczki rowerowe.

Jest żonaty, ma dwie córki – Julię i Sarę.

_________
ostatnia aktualizacja: kwiecień 2018 r.