Do góry

Ewa Piechota

Urodziła się 26 września 1975 r. w Warszawie.

Absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, który ukończyła w 1994 r.

W latach 1994–1999 odbyła studia wyższe na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: finanse i bankowość), uwieńczone uzyskaniem tytułu magistra.

W czasie studiów współpracowała jako dziennikarz najpierw z tygodnikiem „Życie Gospodarcze”, a następnie z czasopismem „Nowe Życie Gospodarcze”.

Od 2005 r. pracuje w ACA Auditing Consulting Accounting w Warszawie jako biegły rewident.

Zdobyta wiedza i doświadczenie zawodowe zaowocowały uzyskaniem w 2005 r. dyplomu biegłego rewidenta i wpisaniem na listę biegłych rewidentów. Stała się tym samym członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Jej hobby to żeglarstwo.

_________
ostatnia aktualizacja: październik 2012 r.