Do góry

Karol Karpiński


Urodził się 6 marca 1988 r. w Kamieniu Pomorskim.

Absolwent XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, które ukończył w 2007 r.

W roku akademickim 2007/2008 rozpoczął studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2008–2011 odbył studia I stopnia (licencjackie) w  University College Maastricht w Holandii (kierunek: nauki społeczne). Następnie w latach 2011–2012 podjął studia magisterskie na kierunku polityka publiczna w Maastricht Graduate School of Governance na Uniwersytecie w Maastricht na (specjalność: finansowanie polityki społecznej) uwieńczone uzyskaniem tytułu magistra.

We wrześniu 2012 r. rozpoczął staż w Departamencie Zabezpieczenia Społecznego Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization) w Genewie.

Jego hobby to squash, kino, muzyka klasyczna i podróże.
 

_________
ostatnia aktualizacja: wrzesień 2012 r.