Do góry

Katarzyna Łazarowicz (z domu Kobylska)

Urodziła się 17 września 1977 r. w Ziębicach.

Absolwentka Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy, które ukończyła w 1996 r.

W latach 1996–2001 odbyła studia wyższe na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (kierunek: finanse i bankowość), uwieńczone uzyskaniem tytułu magistra. W roku akademickim 2001/2002 podjęła studia podyplomowe w International School of Business and Technology w Sydney (Australia), uzyskując Diploma of Retail Management.

W latach 2004–2011 pracowała w Gwarant Grupa Kapitałowa w Katowicach – Oddział w Jaworze, gdzie w Dziale Logistyki zajmowała stanowisko specjalisty ds. zakupów. Od lutego 2012 r. pracuje w Kuźnii Jawor SA, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Gwarant SA, w Dziale Księgowości na stanowisku księgowej.

Jej hobby to sport, fotografia oraz decoupage.

_________
ostatnia aktualizacja: wrzesień 2012 r.