Do góry

Krzysztof Belcarz

Urodził się 7 października 1976 r. w Lublinie.

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie, które ukończył w 1995 r.

W latach 1995–2001 odbył studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: zarządzanie i marketing), uwieńczone uzyskaniem tytułu magistra. Podczas studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przebywał na stypendium w London School of Economics and Political Science w Londynie w ramach programu Community of European Management Schools. W roku akademickim 1999/2000 odbył studia podyplomowe na University of Cambridge (Wielka Brytania), uzyskując Diploma in Economics. W trzy lata później podjął kolejne studia podyplomowe – w Stanford Graduate School of Business (USA), uzyskując w 2005 r. tytuł Master of Business Administration.

Za osiągnięcia w nauce był wielokrotnie nagradzany stypendiami, spośród których najważniejsze to: w 1999 r. stypendium ministra edukacji narodowej oraz stypendium Citibank Scholarship dla studentów University of Cambridge z Europy Środkowej i Wschodniej, zaś w 2005 r. stypendium Arjay Miller Scholarship dla najlepszych studentów MBA Stanford Graduate School of Business.

W latach 1998 i 1999 był delegatem do Parlamentu Studentów RP, wybranym przez Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Swoją karierę zawodową związał z McKinsey & Company Poland Sp. z o.o. w Warszawie, gdzie pracuje od 1999 r., obecnie jako Engagement Manager.

Jest członkiem stowarzyszenia „Top Ten” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest autorem kilku publikacji naukowych.

Jego hobby to granie w zespole rockowym, gry elektroniczne oraz dalekie podróże.