Do góry

Łukasz Wojtkowiak

Urodził się 26 marca 1986 r. w Zielonej Górze.

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze, które ukończył w 2005 r.

W latach 2005–2009 odbył studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie uwieńczone uzyskaniem tytułu magistra (kierunek finanse i rachunkowość, specjalizacja: bankowość inwestycyjna).

W trakcie studiów czynnie angażował się w życie uczelni – był założycielem i wiceprezesem Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Konkurencyjnością w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w 2005 r. od współpracy w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Następnie pracował na stanowisku doradcy finansowego w Nordheim Financial Advisory w Warszawie. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczął pracę w Banku Millennium SA w Biurze Analiz Makroekonomicznych.

Od 2010 r. zatrudniony jest jako specjalista w KGHM Polska Miedź SA w Departamencie Zabezpieczeń, gdzie odpowiada za zarządzanie ryzykiem rynkowym i integrację finansową. W latach 2010–2012 uczestniczył w przejęciu przez KGHM Polska Miedź SA kanadyjskiej spółki Quadra FNX Mining Ltd.

Jego hobby to podróżowanie.

_________
ostatnia aktualizacja: listopad 2012 r.