Do góry

Marek Gołębiowski

Urodził się 2 października 1984 r. we Wrocławiu.

Absolwent XII Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu, które ukończył w 2003 r.

W latach 2003–2007 odbył studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: finanse i bankowość), uwieńczone uzyskaniem tytuł umagistra.

Za osiągnięcia w nauce został wyróżniony w roku akademickim 2003/2004 stypendium ministra edukacji narodowej i sportu. W 2003 r. został również uhonorowany nagrodą wojewody dolnośląskiego.

W czasie studiów zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w kilku instytucjach rynku finansowego, a ostatnio w polskim Oddziale BNP Paribas SA jako analityk w Departamencie Corporate Finance.

Zdobył liczne międzynarodowe certyfikaty potwierdzające jego kwalifikacje zawodowe w zakresie finansów przedsiębiorstw, w tym z zaawansowanego modelowania finansowego. Na szczególne podkreślenie zasługuje zdanie przez Niego w 2007 r. egzaminu Chartered Financial Analyst Level II.

Jest autorem kilku publikacji naukowych z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

Jego hobby to narciarstwo alpejskie, wycieczki rowerowe, szachy, tenis oraz piłka nożna.