Do góry

Piotr Żoch

Urodził się 4 maja 1991 r. w Warszawie.

Absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie, które ukończył w 2010 r.

W 2013 r. ukończył studia licencjackie na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a dwa lata później studia magisterskie na tej samej uczelni.

W 2015 r. rozpoczął studia doktoranckie z ekonomii na University of Chicago.

Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkie teoria makroekonomii i ekonomia monetarna. Interesuje go także zastosowanie metod numerycznych w rozwiązywaniu modeli DSGE. 

Jego hobby to modelarstwo, historia oraz gry planszowe.

 

_________
ostatnia aktualizacja: wrzesień 2015 r.