Do góry

Tomasz Szwiec

Urodził się 3 września 1979 r. w Radłowie.

Absolwent Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie, które ukończył w 1998 r.

W 1998 r. podjął studia wyższe na Wydziale Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek: finanse i bankowość), a w 1999 r. na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek: stosunki międzynarodowe), uwieńczone w 2003 r. uzyskaniem dwóch tytułów magistra.

W latach 2003–2007 kontynuował edukację w ramach studiów doktoranckich w Katedrze Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2001 r. pracuje w MS Services Sp. z o.o. w Krakowie na stanowisku managera ds. projektów outsourcingowych.

Jego hobby to geografia.