Do góry

Wacław Kacmajor

Urodził się 18 lutego 1990 r. w Wejherowie.

Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni, które ukończył w 2009 r.

W 2012 r. ukończył studia licencjackie na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas studiów, w ramach stypendium Erasmus, spędził semestr na ESSEC Business School w Paryżu.

W roku akademickim 2012/2013 rozpoczął studia wyższe magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jego hobby to gra na perkusji, koncerty muzyczne, żeglarstwo, geografia oraz wycieczki rowerowe.

_________
ostatnia aktualizacja: październik 2012 r.