Do góry

Zgłoszenie udziału

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszenia udziału szkoły w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Wypełnienie formularza zgłoszenia jest proste i zajmuje tylko kilka minut.

Pamiętaj, że wydrukowaną kartę zgłoszenia udziału w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej należy podpisać, podstemplować i wysłać najpóźniej do 7 października 2021 r. priorytetowym listem poleconym, pocztą e-mail lub faxem na adres właściwego miejscowo Komitetu Okręgowego.

Dodatkowo po wypełnieniu formularza zgłoszenia zostanie przesłane na Państwa adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej wraz z linkiem, po kliknięciu którego potwierdzą Państwo poprawność podanego w zgłoszeniu adresu e-mail.

W wypadku problemów technicznych lub pytań prosimy o kontakt z Biurem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (tel. 22 551 54 18 lub e-mail: owe@pte.pl). Informacji nt. bieżącej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można również zasięgnąć w Komitetach Okręgowych Olimpiady, których lista znajduje się tutaj.

Pełny opis procedury wraz z instrukcją znajduje się tutaj (plik PDF).

Nowa szkoła

Wypełnij formularz zgłoszenia

Jeśli szkoła nie została jeszcze zgłoszona do XXXV edycji Olimpiady,
prosimy wypełnić formularz zgłoszenia.

Zarejestrowana szkoła

Zaloguj się

Jeśli szkoła została już zgłoszona do XXXV edycji Olimpiady,
prosimy się zalogować.